ДЕЙСТВИЕТО НА АЛКОХОЛА ВЪРХУ ЧОВЕКА

Как да съчетаем духовното с научното или още една гледна точка за живота

Модератор: lutar

Правила на форума
В този форум важат всички общи правила на форума. И нека уважаваме българския език
Отговори
Потребителски аватар
lutar
Потребител
Потребител
Мнения: 374
Регистриран: съб фев 07, 2004 20:20 pm
Контакти:

ДЕЙСТВИЕТО НА АЛКОХОЛА ВЪРХУ ЧОВЕКА

Мнение от lutar » пон ное 29, 2004 11:01 am

Р У Д О Л Ф Щ А Й Н Е Р

ДЕЙСТВИЕТО НА АЛКОХОЛА ВЪРХУ ЧОВЕКА

ЛЕКЦИЯ ИЗНЕСЕНА ОТ Д-р РУДОЛФ ЩАЙНЕР пред строителите на пос
тройката на ГЬОТЕАНУМА в ДОРНАХ /ШВЕЙЦАРИЯ/на 8.01.1923 година

Д-р Щайнер:МОЖЕ БИ НЯКОЙ ОТ ВАС ИМА ДА ЗАДАДЕ ВЪПРОС ОТ СЪРЦЕ?(Поставен е въп рос за действието на алкохола,неговите вредни въздействия и т.н.)
Д-р Щайнер:ВИЕ ИМАТЕ ПРЕДВИД,ДОКОЛКОТО АЛКОХОЛА Е ИЗОБЩО ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО?Сега,наистина,с алкохола нещата стоят така,че неговото първо действие ние виждаме напълно непосредствено,съвсем оче видно,именно чрез това,че той действува направо върху това в човека,което ние винаги сме описвали:НА ЦЯЛОТО ДУШЕВНО СЪСТОЯНИЕ.Първото нещо е това,че чрез алкохола настъпва по определен начин духов но смущение,което така силно действува,че преди всичко човекът е изложен на опасността на страстите, които иначе в него по-лесно могат да бъдат подтиснати чрез разсъдъка,така че,когато човек не е пил алко хол изглежда по-разумен,отколкото изглежда,когато е пил алкохол.След това алкохолът действува възпла меняващо върху неговата кръв и настъпва една повишена циркулация на същата.Това е първото:ЧРЕЗ ТОВА СЕ ВЪЗБУЖДА ЖИВОТА НА СТРАСТИТЕ.Човекът,например,изпада по-лесно в гняв,докато иначе гневът лесно може да бъде изтласкан на заден план.Така вие виждате,първото действие на алкохола е това,което той упражнява върху разсъдъчния живот на човека и изобщо върху неговия душевен живот.Когато алкохолът е останал известно време в организма,тогава той причинява едно явление,което вие твърде добре познавате,и което човек нарича махмурлук.Точно от възникването на махмурлука обаче,вие можете да разберете,че алкохола най-напред действува така,че целият организъм се противопоставя сам на себе си.Какво значи това,човек да има махмурлук?Това не означава нищо друго,а,че когато човек е пил минала та вечер,да кажем,то махмурлука настъпва като правило на следващата сутрин,след като човекът е бил пил предишната вечер - и неговата кръв е била в едно особено силно възбуждение,твърде много сили е изхабила,които са били изхабени за това,че човекът е довел до бърза възбуда неговото тяло,докато иначе тази същата възбуда много бавно би могла да бъде произведена.И така отбележете си веднаж това нещо напълно точно.Вземете това,че тялото на човека извършва в 24 часа една определена дейност.Когато човек изпива своята значителна доза алкохол,тогава тази дейност може би ще извършва в продължение на 12 или даже в продължение на 6 часа.Чрез това,тялото отнема от своята вътрешна деятелност.Ето защо при хора,които от време на време се опиват от пиене,става инстинктивно така,че след пиенето,преди да е настъпил махмурлука,те здравата похапват.Защо правят те това?Защото,когато след пиенето те здравата похапват,тогава или махмурлукът ще бъде намален,той почти не настъпва,или той ще настъпи най-малкото в по-слаба степен,така,че след това,на следващия ден да могат да работят.Какво става тогава,кога то един човек,да речем,е изпил едно забележимо количество алкохол,и след това яде пържена наденица? Тогава той привежда неговото тяло отново в деятелност,и замества това,което чрез прекалено бързата дея телност е вече изразходвано.Когато обаче човек не прави това,защото той не е един прилично закален пияч-закалените пиячи обаче го правят-но когато човек не е един такъв пияч,а забравя да изяде пържената наденица,тогава той получава махмурлук,на основанието,че неговото тяло не е повече в състояние да упражнява една по-висока вътрешна деятелност.Когато обаче деятелността не може да бъде правилно упражнявана,то тогава навсякъде се натрупват отпадъчни продукти,именно продукти на пикочната кисе лина.Те се натрупват именно в главата,защото за не най-трудно могат да се положат грижи.И така става с един човек,който през нощта своята телесна деятелност,своята вътрешна телесна деятелност е изразходил чрез пиенето на алкохол,то на следващата сутрин,с неговата собствена глава става така,като че ли тя е неговите черва:В НЕЯ ВЪТРЕ СА НАТРУПАНИ РАЗПАДНИ ПРОДУКТИ.От това непосредствено следва,че тялото веднага се бунтува,когато чрез пиенето към него се предявяват изисквания за прекалено голяма деятелно ст.Това е така,че човекът,както аз вече веднаж ви казах,всъщност много повече може да понася-сега аз имам предвид не по от ношение на алкохола-а изобщо много повече,отколкото може обикновено да се прe дположи.Възможно е дълго време отново да бъде компенсирано това.И вие ще намерите дори едно твърде

лъжливо,подозрително средство срещу махмурлука при ня кои хора,наистина,което се състои в това,че на следващата сутрин те стават с едно огромно чувство на махмурлук отново,или се прибират в къщи-и тога ва отново пият.Сега,това може вече да сте го изживели:ТЕ ПИЯТ ОТНОВО ИМЕННО ПО-НАТАТЪК НА СЛЕД ВАЩАТА СУТРИН; ТЕ ПРАВЯТ ОТ ПИЕНЕТО НА 1/4 ЛИТЪР ВИНО ИЛИ БИРА ЕДИН ОСОБЕН ВИД ЛЕЧЕНИЕ.
И какво е това,че те пият отново?Сега,виждате ли,на тялото е отнета деятелност през време на нощта,чрез това,че кръвта е била доведена до особени вълнени я.Сега тази деятелност сутринта липсва.Обаче тялото още веднаж ще бъде подтикнато чрез по-нататъшно пиене,така че последните резерви от деятелност,кои то то още може да има,също да бъдат изразходвани.Поради това,че последните остатъци на най-главната част на отпадните продукти са отстранени,махмурлукът до една известна степен се отстранява от главата, но остава налице за останалото тяло именно сега,което хората усещат по-малко.Така,че по-нататъшното пиене сутринта собствено води до това,махмурлукът несъзнателно да премине в останалия организъм.И тогава за първи път пламва мизерията на тялото.Тези пиячи са в най-лошото положение,които прогонват махмурлук с по-нататъшно пиене.След това историята се повтаря отново и отново,и се продължава,докато цялото тяло се разруши.Но все още е така,че е невъзможно тялото напълно веднага да се разруши-поради това,че човекът може да понася много.Ето защо първото при един истински пияч е,че той постига един делириум,лудостта на пиячите.Разрухата още не отива навътре,обаче вие можете да разберете,когато този делириум тременс,както го нарича науката,настъпи,че тялото още се брани,за да не пусне в себе си разва лата.Когато настъпи делириум тременс,човек получава един вид мания за преследване;ВИЖДА НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО СЕБЕ СИ ЕДИН ВИД МАЛКИ ЖИВОТНИ,МИШКИ и т.н.Делириум тременс се свързва с това,че човек навсякъде се чувствува пре следван от малки животни,именно мишки.Това е нещо,което дори историче ски е ставало.Имало е миши затвори.Те имат най-вече името си от там,че там е бил затварян човек,който е имал лудостта на пиянството,който там вътре е бил тормозен от мишки,които той само си е представял-вътре наистина е ставало така, че този,който е бил вътре,навсякъде около себе си е виждал хиляди и хиляди мишки,които не са били там при него (не са били действителни).
Вие виждате,че това,което действува в човека,когато той се разрушава чрез алкохола,дори много тежко напълно вътре в тялото си,е да се бори.Тялото се съпротивлява през цялото това дълго време против този развой на нещата,който се причинява чрез алкохола.И интересното е това,че когато при някои хора съвест
та се пробуди,както се казва-да речем,че те дълго са пили,и рано сутринта са продължили да пият,и тогава внезапно съвестта им се пробуди и те престават да пият,те имат още от това малко количество енергия,кое то те са съхранили, когато вече са престанали да пият;КАКВО Е СТАНАЛО ТОГАВА?Когато преди това те още не са имали лудостта на пияниците (манията за преследване и делириум тременс),те в последствие трябва да се борят против нея.Това е интересен факт,че тези,които дълго време са пили,когато сега вече са престанали да пият,е трябвало да се борят директно против лудостта на пияниците.
Това е едно от най-важните указания за това,че човек трябва така да бъде разглеждан,че главата му дейст вува по друг начин,а не като останалото тяло то ва аз съм ви го казвал в последните сказки по повод на много неща.Докато именно човек запазва лудостта на пиянството в главата,това положение е още поноси мо,защото нещата не са вътре в останалото тяло.Когато нещата обаче отидат в останалото тяло,и след това човек отвиква от алкохола,тогава първо се разбунтува останалото тяло чрез главата,и тогава се бори чрез отказване от пиенето с лудостта на пиянството.Така,че човек може да каже:В КРЪВТА НА ЧОВЕКА Е ТЕЛЕСНАТА СЪОТВЕТНА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ДУШЕВНИ ДЕЙСТВИЯ.Вие може би знаете,че някои хора се оплакват от мания за преследване,от това,че те виждат всякакви образи,които не съществу ват.В по-раншните времена именно и това е било едно напълно здраво лечение-на такива хора е била пускана кръв Човек съвсем не трябва да вярва,че хората в по-раншните времена са били твърде суеверни, така както се вярва днес.Пускането на кръв не е нещо,което идва от суеверие.Тогава на такива хора са им пускали кръв;ИМЕННО НАВСЯКЪДЕ СА ПОСТАВЯЛИ ПИЯВИЦИ,КОИТО ДА СМУЧАТ КРЪВ.Тогава кръвта става по-малко силна.Не са мо при пиячите,но и при други случаи на мания за преследване кръвта е ставала по-малко мощна,и тогава е ставало по-добре.Това,което е от основно значение за душевните качества на чове ка,е извънредно по-малко свързано с всичко това,което е нервната система,това аз също съм ви го казвал, че това е именно за волята на човека много по-маловажно;ТЯ (НЕРВНАТА СИСТЕМА) Е ВАЖНА ЗА РАЗСЪДЪКА ,НО ЗА ВОЛЯТА НА ЧОВЕКА Е МНОГО ПО-МАЛКО ВАЖНА ОТ КРЪВТА.
Сега,когато ясно виждате и разбирате,че алкохолът в най-значителен смисъл напада кръвта,от това може да се разбере също,защо тялото така силно се бунтува против това,което алкохола причинява,и защо тяло то е така силно защитено против това действие.Кръвта наистина е твърде силно защитена против това,кое то алкохола причинява,против нападението на алкохола против човека.И тогава ние трябва да се запитаме откъде е наистина така,че кръвта в човека е така извънредно силно защитена против нападението на алко


хола?Тогава трябва да се запитаме по-нататък:ОТ КЪДЕ ВЪЗНИКВАТ ВСЪЩНОСТ НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ВЪТРЕ В КРЪВТА.
Спомнете си,аз съм ви го казвал:КРЪВТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ ТЕЛЦА,КОИТО ПЛУВАТ В ТАКА НАРЕ ЧЕНИЯ КРЪВЕН СЕРУМ.СЛЕД ТОВА СЕ СЪСТОИ ОТ БЕЛИ КРЪВНИ ТЕЛЦА.Аз съм ви казвал,кои са най-важните съставни части на кръвта:ТОВА СА ЧЕРВЕНИТЕ И БЕЛИТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА.Тези кръвни телца,които са свърза ни с функцията на далака,и които ние при нашите проучвания в Щутгарт нарекохме регулатори,за сега няма да имаме предвид.Има много телца вътре в кръвта;НИЕ СЕГА ИСК АМЕ ДА ПОГЛЕДНЕМ САМО КЪМ БЕЛИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА И ИСКАМЕ ДА СЕ ЗАПИТАМЕ: КЪДЕ ВСЪЩНОСТ ВЪЗНИКВАТ ТЕЗИ КРЪВНИ ТЕЛЦА?Да,виждате ли,тези кръвни телца възникват на едно точно определено място.Именно,когато вие мислите за костта на бедрото,например,от таза до коляното,или мислите за костта на ръката,за една тръбе ста кост,то вие ще намерите навсякъде в тези кости така нареченият КОСТЕН МОЗЪК.Вътре има мозък,кос тен мозък.И виждате,че в този костен мозък възникват червените и белите кръвни телца и тогава навлизат в кръвоносните съдове.Човешкото тяло е така организирано,че във празнините на неговите кости се про извежда неговата кръв-собствено най-важното от кръвта.Когато случаят е такъв,тогава вие можете да се запитате:КРЪВТА,КОГАТО СЕ ПРОИЗВЕЖДА ВСЪЩНОСТ И МНОГО СИЛНО ЗАЩИТЕНА ОТ РАЗРУШАВАНЕ,ЗАЩО ТО ТРЯБВА МНОГО ДЪЛГО ФАКТИЧЕСКИ ДА Е ВКУСВАН АЛКОХОЛ И ТВЪРДЕ ЛОШО ДА Е БИЛ ВКУСВАН,ЗА ДА МОЖЕ ТО Й ДА ДОВЕДЕ ДО СВЪРШЕК КОСТИТЕ,ТА ДОРИ ДО ТЯХНАТА НАЙ-ВЪТРЕШНА ЧАСТ,ДА ПРОНИКНЕ ДО КОСТНИЯ МОЗЪК И ДА ГО РАЗРУШИ,ТАКА ЧЕ ДА НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ ЧЕРВЕНИ И БЕЛИ КРЪВНИ ТЕЛЦА. И тогава започва най-първо гибелната работа за хора ,които се наслаждават на алкохол,които до там нада леч са отишли,че алкохолът е подействувал чак навътре до костния мозък.Сега става така,че по отноше ние на техния разсъдък и по отношение на техните душевни качества хората са много повече еднакви,но по отношение на кръвта хората са много по-различни във връзка с това дали са мъже или жени.Това е ед на а несъзнателна разлика,но тя много отчетливо се появява на бял свят.Става ду ма именно за това,че това,което се произвежда във вътрешността на костите,червените и белите кръвни телца,имат върху хора та такова влияние,че червените кръвни телца са по-важни при жената,а белите кръвни телца са по-важни при мъжа.Това е твърде важно:ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА СА ПО-ВАЖНИ ПРИ ЖЕНАТА,БЕЛИТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА СА ПО-ВАЖНИ ПРИ МЪЖА.От къде става така:ЖЕНАТА,ЗНАЕТЕ,ВСЕКИ 4ри СЕДМИЦИ ИМА МЕНСТРУА ЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪСТОИ В ЕДНА ВАЖНА ДЕЯТЕЛНОСТ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО,НЕЩО ДА СЕ ОТДЕЛИ ОТ ЧЕРВЕНИ ТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА.Мъжът няма периодично кръвотечение,но вие знаете,че семето на мъжа е такова,че не произхожда направо от червените кръвни телца.То има своя произход от белите кръвни телца.Тези бели кръвни телца се променят многократно,но накрая са най-важното в мъжкото семе Ето защо,ние трябва да отидем до това,което има отношение към човешката възпроизводителна способност,даже до защитения костен мозък,когато искаме да до-кажем изобщо,от къде човешката възпроизводителна способност може да бъде повлияна от костния мозък,който е във вътрешността на костите.Сега естествено червените и белите кръвни телца идват в кръвта,след като са били произведени в костите.Когато сега жената пие алкохол,то тогава естествено ще бъдат повлияни червените кръвни телца.Червените кръвни телца съдържат желязо и са тежки ,имат в себе си тежестта на Земята.Когато жената пие,тогава причинява една прекалена тежест в самата нея.Последицата от това,когато жената пие е,че детето,което трябва да се изгради,ще стане прекалено тежко,също и вътрешните негови органи няма правилно да се развиват.То ще се оформи вътрешно,но ще им а своите вътрешни органи не в ред.И в тези вътрешни органи ще се прояви вред ното действие на пиенето на алкохол при жената.
При мъжа става така,че при пиенето на алкохол по съответния начин ще бъдат повлияни белите кръвни телца.И тогава,когато под влияние на алкохола настъпи оплождане,или когато оплодяването е заразено изобщо от влиянието на доставки те на алкохол при алкохолиците,тогава семето ще бъде развалено по та къв начин,че то ще стане шавливо.Тогава оплодяването става така,че това малко яйце ще бъде отделено от майчиния организъм.Това човек може да види само под микроскоп как става,когато настъпи оплодяване то.Така,че яйцето се отделя.От мъж а се отделят една цяло количество сперматозоиди,които имат едно стъ лбце.В семенната течност има безброй много такива сперматозоиди.И на това стълбце,кое то тези сперма тозоиди имат,има едно тънко косъмче.И чрез това тънко косъмче тези сперматозоиди са оплодително шав ливи.Те правят най-сложните движения,и естествено,едно от тях трябва първо да пристигне до женската яйцеклетка.Този сперматозоид,който първи дойде,ще бъде приет от женската яйцеклетка.Този сперматозо ид е много по-малък от яйцеклетката,въпреки,че това може да се види само с микроскоп,човешкият спер матозоид е много по-малък.Това може да се види.И когато в момента,когато сперматозоида се приеме от яйцеклетката,се образува една ципа около яйцеклетката и всичко,което следва след това,ще бъде на трупа но на тази ципица.Но само един сперматозоид се пуска вътре в яйцеклетка та.И веднага,след като той влезне вътре се образува една ципа около яйцето и другите сперматозоиди трябва да се оттеглят.Вие също така разбирате,това е извънредно духовно направление.И сега става така,че тези сперматозоиди са и без

това извънредно шавливи,а чрез алкохола стават още по-шавливи,така че оплодяването става под влияние то на същността на семенната течност на мъжа,която е извънредно подвижна.И последствието на това ще бъде,че когато човек пие ,това ще повлияе при оплодяването особено неговата нервна и възприемателна система.Така,че когато жената пие,ще бъдат повредени вътрешните органи,чрез тежестта;КОГАТО МЪЖЪТ ПИЕ,ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ ПОВРЕДЕНА НЕРВНАТА СИСТЕМА НА ДЕТЕТО.Цялата деятелност на детето,когато израс не ще бъде увредена,а иначе би трябвало да бъде в ред.Човек може също да каже:ЧРЕЗ ЖЕНАТА ЩЕ БЪДЕ РАЗРУШЕНО ЗЕМНОТО В ЧОВЕКА,КОГАТО ТЯ ПИЕ,А ЧРЕЗ МЪЖЪТ,КОГАТО ПИЕ,ЩЕ БЪДЕ РАЗРУШЕНО ПОД ВИЖ НОТО,ВЪЗДУШНОТО,КОЕТО Е В ОКОЛНОСТТА НА ЗЕМЯТА И КОЕТО ЧОВЕК СЪЩО НОСИ В СЕБЕ СИ.Така че,човек ще бъде разрушен от две страни,когато двете страни пият.Естествено,тогава това вече съвсем не е едно обикновено оплождане;ТОВА ЗНА ЧИ,ЧЕ ОПЛОДЯВАНЕТО Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО,НО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ЕДНО НОРМАЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПЛОДА.Защото от едната страна ще важи тежестта на яйцето,а от другата стра на е всичко онова,което е в шавливо движение,и едното противоречи на другото.
Мъжкото противоречи на женското при едно такова оплождане,където и двамата пият.Така,че за този,кой то разбира цялостните взаимоотношения,е ясно,че при пиенето станало навик,фактически в плода влизат извънредни вредности.Но някои от хората не разбират това,защото влиянието на пиенето върху мъжете и жените е относително не така явно.Но това е само така,защото кръвта е така защитена,та дори в костния мозък се произвежда,така че човеците трябва твърде много да направят,когато искат твърде силно да пов лияят потомството.А слабото повлияване,това хората днес не искат просто да признаят.
Не е ли истина,че когато едно дете се роди с воднянка на главата (хидроцефалия)-когато се насъбира теч ност между мозъчните обвивки (бел.на превод.),то по правило човек не прави проверка,дали оплождането е станало точно в една нощ, след като майката е била на вечеря и там е пила червено вино;ЗАЩОТО МЕЖДУ ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМА ДА СЕ ПОНЕСЕ,КОГАТО СЕ РОДИ ДЕТЕ С ХИДРОЦЕФАЛ (ВОДНЯНКА НА ГЛАВАТА).И когато в сравнение,детето се роди с тремор на лицевата мускулатура (тикове на лицевата мус кулатура-бел.на превод.),отново по правило не се проверява дали мъжът не е пил нещо силно през вечерта ,когато е станало оплождането.Нещата,които са малки,бих казал,са нещата които човек не проверя ва.И от там идва това,че хората вярват,че там няма никакво влияние.А влияние то е винаги там.Това са напълно вредните влияния,които стават при навика да се пие.И там е също по-нататък нещо очебийно,нещо забеле жително на лице.
Виждате ли,когато например,мъжът пие,може да се изтъкне,че децата стават слаб и някак си в нервната си стема,и ние казваме например,че имат предразположени е към белодробна туберкулоза.Съвсем няма нуж да,това,което у децата се унаследява,да се свързва с пиенето на алкохол при мъжете.Те не се нуждаят от това да имат предразположение към мозъчни смущения,или белодробна туберкулоза,смущения в стомаха и такива подобни.Това именно е коварното,че това,което чрез алкохола се извършва,просто преминава върху съвсем различни органни системи.
При тези неща човек трябва да съблюдава винаги,как малки количества вещества имат огромно въздейст вие на човешкото развитие.И не само това,а човек трябва навсякъде да съблюдава,как тези вещества се доставят на човека.Помислете за следното:НИЕ ИМАМЕ В НАШИТЕ КОСТИ ЕДНО ЗНАЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЕВ ФОСФАТ. Ние имаме също в нашия мозък фосфор,и вие трябва да знаете от предишните сказки, че фосфорът там е нужен,защото без фосфор мозъка не може да бъде употребен за мислене.Също така ние имаме фосфор в нас.Аз дори веднаж ви казах:ФОСФОРЪТ Е ТОГАВА БЛАГОПРИЯТЕН,КОГАТО ЗАЕДНО С ХРА НИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА СЕ ВЗЕМА В ПРАВИЛНО КОЛИЧЕСТВО И ПРИ ТОВА НАВСЯКЪДЕ СЕ СМИЛА С БЪРЗИНА ТА,КОЯТО Е СВОЙСТВЕНА ИЗОБЩО ЗА ЧОВЕКА.Когато се даде на човек едно количество фосфор и то по падне в стомаха,и този фосфор бързо навлезе навътре,тогава той не е полезен, той е вреден.
Но сега влиза нещо друго в съображение.Вие знаете,че по-рано хората правеха фосфорни кибритени клечки;СЕГА ТЕ ПО-РЯДКО СЕ ПРАВЯТ.Но когато човек има една такава възможност,да наблюдава такова нещо,което аз имах възможността и случая като малко момче,понеже в близост до нашето жилище имаше фабрика за запалителни продукти.Като малко момче аз трябваше всекидневно по един час да ходя на учи лището,в моята 13,14,15 година и на половината на пътя беше тази фабрика за възпламенителни продук ти.Там работеха работници,които произвежда-ха запалителните клечки.И да,човек изживяваше това,че едно число от тези работници винаги ходеха с разядени челюсти,и поради това,че получаваха разяжда не на челюстите,от тези разядени челюсти също се разстройваше и тяхното тяло-това беше в 70те години на 19то столетие.Долната и горната челюсти,но особено горната челюст,на повърхността на костта ставаше разядена.Човек,който е виждал такава фабрика за кибритени клечки,ще открие,когато знае за това,че фосфорът може да има вредно въздействие върху човека-този човек ще знае,че такава една фабрика факти чески принадлежи на смъртоносните фабрики,каквито човек може да има.Винаги е необходимо човек да посочва безбройните вредности,които принадлежат на човешката цивилизация и които човек същевремен но мож е да понесе.Винаги вървят определено число работници от тези във фабриките за кибритени клеч

ки с завързани челюсти.Така стоят нещата.И тогава,нали така, това се разнася и в горната челюст.Самопо нятно е,че там вътре има фосфор.Но що за фосфор е това?
Виждате ли,фосфорът,който с хранителните вещества първо влиза в стомаха,и тогава прави целият този кръговрат до челюстите,не е вреден,когато не е взет прекалено много.Напротив,истина е,че когато се фаб рицират кибритени клечки, те се оформят в дълги нишки и тогава с режеща машина се правят по-малки клечки.Тогава те се обтягат в рамки,така че остава една малка част извън тези рамки,и тогава за първи път се вкарват в сярна баня,и след това във фосфорна баня.Това всичко работникът държи в своята ръка.Също така идват винаги и пръскачки над тези рамки.Сега помислете,колко пъти през деня по време на работа той просто ще се намаже (в лицето).Сигурно е,че има извънредно малки количества от фосфор,които па дат върху хората,те идват към тях,но не отвътре навън, а от вън навътре.И това е загадката на човешката природа,че това,което често извънредно полезно може да бъде,когато човек го приема отвътре и след това го преработва чрез тялото,може да се окаже като най-голямата отрова,когато идва отвън върху тялото. Виждате ли,отвътре човешкия организъм е така мъдро настроен,че той даже и повече фосфор да има,чрез урината и фекалите в последствие ще го отдели.Той оставя малките количества,които са необходими да отидат в костите.Той изкарва навън това,което е излишно.Но това,което идва от вън,за това човек не проя вява интерес да го отстрани отново.Сигурно е,че чов ек може да помогне след това.Човек може,така да се каже да предизвика едно благодеяние,но помислете си колко малко е мислено за хуманността изобщо в 70 те години.Човек може например с това да помогне като настрои една топла баня ,в която всеки работник да се къпе,преди да си тръгне от работа.С едно такова устройство би могло,естествено много да се постиг не.Но такива неща просто не бяха направени.
Сега аз просто исках да ви покажа,как е устроено човешкото тяло-че то е така устроено,че чрез съвсем малки вредности от вън,дори чрез тези вещества от които иначе организма се нуждае за изграждането си, то чрез тези малки вредности може да настъпи това,което да доведе до там,че цялото здраве на човеците, изобщо цялата организация на човека да бъде подкопана.Човекът обаче може мно го да понесе.Все пак от даден определен момент организма отказва да функционира.И при алкохола е така,че когато се пие алко хол,идва един момент когато организма отказва да функционира,когато алкохола някак прави задръжка на жизнените процеси да протичат по правилния начин.Когато човек е изложен на едно фосфорно отравяне, тогава той знае,че там се подкопава вътрешната деятелност, която вътрешна деятелност иначе преработва фосфора;ТЯ БИВА ПОДКОПАНА ОТ ВЪН. Сега,при алкохола е всъщност,бих казал,на пълно подобно.При алкохола е така: КОГАТО ЧОВЕК ПИЕ ПРЕМНОГО АЛКОХОЛ И ВИНАГИ ОТНОВО И ОТНОВО ПИЕ,ТАКА ЧЕ,ПИЕНЕ ТО НЕ Е ОСТРО,А ХРОНИЧНО,ТАКА СЕ ИДВА ДО ТАМ,ЧЕ АЛКОХОЛА ПРИ ЧОВЕЦИТЕ ДЕЙСТВУВА КАТО АЛКОХОЛ.
Как действува тогава като алкохол?Сега аз искам да ви напомня,че един път ви казах;КОЛИЧИСТВОТО АЛ КОХОЛ ОТ КОЕТО ЧОВЕК СЕ НУЖДАЕ,СЕ ИЗРАБОТВА ОТ САМИЯ НЕ ГО:ВЪВ ВЕЩЕСТВАТА КОИТО СА В ЧЕРВАТА ИМА ВИНАГИ ОТ ЕДНО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО АЛКОХОЛ.С каква цел е тази нужда?Сега,вие имате нужда да си спомните,че ако някой път някъде сте били в анатомичен кабинет и сте видели препаратите, то те са поставени в алкохол,защото иначе ще загинат.Алкохолът пречи на това ,което е едно живо тяло,да загни ва.Такова действие обаче има алкохола,който в самото тяло на човека се произвежда,в човешкия органи зъм.Той пречи на загниването на определени вещества,от които човека обаче се нуждае.Така,че човек чрез неговата вътрешна организация всъщност е предписал,колко алкохол трябва да има,защото той прос то има в себе си определени вещества,които ще загни ят,но които трябва да бъдат в тялото и които трябва да бъдат консервирани.
Обаче сега си помислете:ЧОВЕКЪТ ПИЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО АЛКОХОЛ - ТОГАВА ПРЕКАЛЕНО МНОГО ЩЕ СЕ КОНСЕРВИРА; ТОГАВА ЩЕ СТАНЕ ТАКА,ЧЕ ВСЪЩНОСТ ТОВА,КОЕТО ТРЯБВА ДА СИ ОТМИНЕ,ЩЕ СЕ СЪХРАНИ ! Когато човек отново и отново излага на опасност своята кръв на алкохола,тогава ще се консервира тази кръв в тялото вътре,кръвта,която циркулира в тялото.И какво ще бъде последствието?Последицата от това е,че тази кръв ще запуши каналите в костите,защото тя ще противодействува.Тя няма да може достатъчно бързо отново да бъде изкарвана от порите.Тя ще остане прекалено дълго в тялото.Чрез това костния мозък и тръбестите кост и ще бъдат малко подбуден да произвежда нова кръв и по този начин ще стане слаб.И това,което настъпва с така наречените хронични алкохолици е,че костни я мозък става слаб в течение на времето.И тогава той не ще произвежда при жената повече нормални червени кръвни телца,и при мъжа - белите кръвни телца.
Виждате ли,аз трябва винаги при такива обстоятелства отново да казвам едно не що:НАИСТИНА Е ТАКА, НАПЪЛНО ХУБАВО Е,КОГАТО ХОРАТА ИЗМИСЛЯТ СОЦИАЛНИ РЕФОРМИ - ДА КАЖЕМ НАПРИМЕР ЗАБРАНА ЗА АЛКОХОЛА и т.н.Сигурно това е твърде хубаво. Обаче аз имам предвид следното:ЕДИН ТАКЪВ УЧЕН ЧОВЕК, КАТО ПРОФ.БЕНЕДИКТ,ЗА КОЙТО АЗ ВЕДНАЖ ВИ РАЗКАЗВАХ,ЧЕ СЪБИРА ЧЕРЕПИТЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИ,НО НА ЕДИН УНГАРСКИ ПРЕСТЪПНИК КАЗА,ЧЕ ТОЗИ ЧЕРЕП НЯМА ДА ПАСНЕ С ОСТАНАЛИТЕ КОСТИ В "ПОСЛЕДНИЯ ДЕН" - ТОГАВА ТОЗИ ЧОВЕК С ПРАВО МУ ОТГОВОРИЛ: НО ДА,ХОРАТА ГОВОРЯТ ПРОТИВ АЛКОХОЛА; НО МНОГО

ПОВЕЧЕ ХОРА ЗАГИВАЛИ ОТ ВОДАТА,ОТКОЛКОТО ОТ АЛКОХОЛА!Това е естествено общо казано,също е вярно ,защото когато водата съдържа нечистотии,те постъпват в организма в едно много по-голямо количест во;ТАКА ЧЕ КОГАТО ЧОВЕК ГЛЕДА ПРОСТО СТАТИСТИЧЕСКИ,МОЖЕ ЕСТЕСТВЕНО ДА КАЖЕ:МНОГО ПО-ВЕЧЕ ХОРА СА ОТИШЛИ ПО ДЯВОЛИТЕ ОТ ВОДАТА,ОТКОЛКОТО ОТ АЛКОХОЛА.
Но идва и нещо друго в съображение.И тук аз мога да го кажа:С АЛКОХОЛА НЕЩАТА СА ТАКА,КАКТО Е И ИСТОРИЯТА НА ЕДИН БЕДНИЧЪК ЧОВЕЧЕЦ,ЕДИН КЛЕТНИК,КОЙТО БИЛ В СЪСТОЯНИЕ ДА КУПИ САМО ЕДНО ЯЙЦЕ; НО ТОЙ Е ИМАЛ ЕДНА ГОЛЯМА ФАНТАЗИЯ ОТНОСНО ТОВА ЯЙЦЕ,И СИ МИСЛИЛ,ЧЕ АКО ТОВА ЯЙЦЕ НЕ Е БИЛО ПРИ ДРЕБНИЯ БАКАЛИН,А Е БИЛО ПРАВИЛНО ИЗМЪТЕНО,ТО ОТ ТОВА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЕДНА КОКОШКА.Когато аз виждам ед но такова яйце,то аз всъщност ям цялата кокошка.Сега в неговата фантазия настъпва следно то:НО СЕГА АЗ ВСЪЩНОСТ СЪМ ЕДИН БОГАТИЧЪК МЪЖАГА,КОЙТО МОЖЕ ДА ИЗЯДЕ ТАЗИ КОКОШКА ! Но с това неговата фантазия не можеше да бъде задоволена,и той помисли по-нататък.Той казва:ДА,НО КОКОШ КАТА,КОЯТО АЗ ЩЕ ИЗЯМ,БИ МО ГЛА В ПОСЛЕДСТВИЕ ТОЛКОВА И ТОЛКОВА ЯЙЦА ДА РОДИ,И ПО-НАТАТЪК ДА СЕ РОДЯТ ОЩ Е КОКОШКИ: И ВСИЧКИ ТЕЗИ КОКОШКИ,АЗ ВСЪЩНОСТ ГИ ЯМ С ТОВА ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ЯЙЦЕ!И в заключение той си изчисли,колко много милиони и милиони кокошки могат да бъдат негови.Тогава той си каза:НЕ Е ЛИ ТОВА ЕДИН РАЗПУСНАТ ЖИВОТ ?
Сега,виждате,бих могъл да кажа,че така е с историята,не на шега а сериозно с алкохола.Сигурно е,че чо век може да каже статистически,ако се вземе времето между 1870 и 1880 година и се изследва,колко хора са загинали от вода на цяла та земя и колко хора от алкохол,и повече ще бъде количеството на хората, които са загинали от водата.Тогава хората умираха от тифус и т.н.много пове-че отколкото днес;ТИФУСА ЧЕСТО МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С НЕЧИСТОТИИТЕ ВЪВ ВОДАТА. Да,човек лесно може да изчисли,че от водата са загинали много повече хора отколкото от алкохола.
Но човек трябва да мисли по друг начин.Човек трябва да знае,че алкохола на влиза постепенно и постепен но в костния мозък,и постепенно и постепенно разрушава кръвта.Чрез това,че той разрушава и потомство то,по този начин и цялата потомствена фамилия се разрушава!Ако един човек да речем има три деца,то тези три деца първо ще бъдат малко повредени;НО ТЕЗИ,КОИТО ПО-НАТАТЪК ЩЕ ПРОИЗ ЛЯЗАТ ОТ ТЕЗИ ДЕЦА ЩЕ БЪДАТ СИЛНО УВРЕДЕНИ.И така за дълги времена се разрушава човека чрез алкохола.И много,от това което днес е като слабост при човечеството,е просто затова налице,че прадедите твърде много са пили.На истина е така,че човек може да си представи:ЕТО ИМА ЕДИН МЪЖ И ЕДНА ЖЕНА;МЪЖЪТ ПИЕ.Потомството ще бъде чрез това слабо телесно.Но само си помислете,какво само ще означава това след 100 години,или след повече от 100 години!Също така не е необходимо,да се вземе просто времето от 1870 до 1880 година - и да се каже: ПОВЕЧЕ ХОРА СА ЗАГИНАЛИ ОТ ВОДАТА,ОТКОЛКОТО ОТ АЛКОХОЛА.Човек трябва да поглежда над времето.Но това е,което хората днес не правят с удоволствие,а най-много на шега,както автора на "ЖИЗНЕНАТА КОКОШКА",който също естествено трябва да погледне през голям период от време,за да си помисли, как може да гуляе.
Когато човек мисли за такива неща по специален начин,той трябва най-напред да поразмисли и да хвърли поглед.И тук аз трябва да кажа,че моето мнение е това: ДА СЕ ЗАБРАНИ АЛКОХОЛА - СЕГА,ДА ТОВА ЧОВЕК МОЖЕ ДА НАПРАВИ ВСЪЩНОСТ;НО ВИЖТЕ,ЧЕ ТОГАВА НАСТЪПВАТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯ.Вие знаете нап ример,че днес хората в различни области на земята са дошли до там,покупката на алкохола да се огранича ва,или напълно да се забранява;НО АЗ ВИ ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕТО НА ТОВА,ЩО ЗА ЗЛО НАСТЪПИ В ПОСЛЕД НИТЕ ГОДИНИ В ЕВРОПА: ИМЕННО УПОТРЕБАТА НА КОКА ИН,КОЙТО СЪЩО СЕ ПРАВИ ОТ ХОРА,ЗА ДА СЕ УПОЯВАТ САМИТЕ ТЕ,И СПРЯМО ТОВА АЛКОХОЛА Е ЕДНО ЗЛАТО,СПРЯМО ТОВА,КОЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО УПОТРЕБА НА КОКАИН,ИМЕ ННО РАЗСТРОЙСТВОТО НА РАЗМНОЖИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА ЧОВЕКА ! Нито един,ни то друг ще се счита отговорен за това,че употребява кокаин.Но още по външните симптоми вие можете да видите,колко по-лош е кокаина от употребата на алкохол.Докато при употребата на алкохол настъпва делириум тременс,то употребата на кокаин намира един външен израз с една мания за преследване.Човек навсякъде вижда мишки,които го преследват.Когато човек обаче употребява кокаин,то тогава от неговото тяло навън излизат змии!Такъв един човек,който употребява кокаин се упоява,и тогава,когато съзерцава самия себе си - това е преди всичко приятно,той е един вид сладострастен при употребата на кокаин - но след като той едно по-дълго време не е приемал кокаин,тогава той съзерцава самият себе си така (д-р Щайнер рисува на дъската):НАВСЯКЪДЕ ОТ НЕГОВОТО ТЯЛО ИЗЛИЗАТ ЗМИИ, И ТОЙ БЯГА,САМО ЗА ДА МОЖЕ ПО-БЪРЗО ОТНОВО ДА УПОТРЕБИ КОКАИН,ЗА ДА МОГАТ ЗМИИТЕ ЗА ЕДНО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ДА ИЗЧЕЗНАТ. Защото страхът,който той има от змиите,е много по-голям от страха,който алкохолика има от мишките при делириум тременс.
И така човек може наистина много и различни работи да забрани,но хората идват все така да нещо друго, което по правило не е по-добро,а дори е по-лошо.И аз вярвам,че едно изясняване за действието на алкохо ла,по начина,както това направихме днес,това разяснение действително много повече може да направи,да доведе хората постепенно до това,да могат да оставят алкохола.Това не накърня-ва човешката свобода,но

разяснението произвежда това,че човек си казва ТОВА Е УЖАСЯВАЩО ! Чак до вътрешността на костите ще бъде разрушен!Това действува тогава като усещане;ЗАЩОТО ЗАКОНИТЕ ДЕЙСТВУВАТ САМО НА РЪЗСЪДЪКА. Правилните истини,правилните познания,са именно тези,които действуват навътре в чувство то.Затова мо ето убеждение е:ДА СЕ ДОЙДЕ ДО ЕДНА ДЕЙСТВЕНО СОЦИАЛНА РЕФОРМА - ЗАЩОТО ОТ ДРУГИ ОБЛАСТИ,ИМЕН НО,МОЖЕМ ДА ДОЙДЕМ САМО ДО ТОВА,КОГАТО В НАЙ-ШИРОКИ КРЪГОВЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ЕДНО ДЕЙСТВИТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ.
Но това действително разяснение може първо да бъде направено,когато има нещо, с което може човек да се изяснява.Защото,разберете ли,когато човек днес някъде изнесе една лекция за вредността на алкохола - то вие няма да имате представени нещата,така както аз днес ви ги представих,макар това да не е особено тежка работа;ЗАЩОТО ФАКТИТЕ СЕ ПОЗНАВАТ ОТ ХОРАТА.Те обаче не знаят да мислят по подходящ начин върху фактите.Те знаят фактите.Те ходят най-вече на такива лекции,които се изнасят от един днешен доце нтично,не знаят правилно какво особено да правят след това.И когато те са едни особено добродушни хора те казват:ДА,ГОСПОДИ,ЧОВЕК МАЙ НЕ Е ПОДГОТВЕН,ЧОВЕК НЕ Е РАЗБРАЛ РАБОТАТА.Ученият човек знае всичко това.Човек,като обикновен такъв,не може всичко да разбере!Но причината е,че самият учен човек не разбира.Когато именно човек има ед на наука,която действително да отиде до основите на нещата,тога ва човек може да доведе до разбиране и обикновения човек.Това,че науката днес е толкова малко действе на,е заради това,че тя при възникването си всъщност изключва действителното човечество.Хората първо стават частни доценти,след това извънредни професори,тогава редовни професори.Тогава студентите казват:ЕДИН РЕДОВЕН ПРОФЕСОР НЕ ЗНАЕ НИЩО ИЗВЪНРЕДНО,И ЕДИН ИЗВЪНРЕДЕН ПРОФЕСОР НЕ ЗНАЕ НИЩО ОБИКНОВЕНО.Драги господа,студентите имат това в своите чувства,те го усещат.Така продължава цялото разтакаване.А при социалните реформи науката фактически не работи,докато там трябва да работи най-деятелно.И за това,всеки,който час тно взема социалния живот,винаги трябва отново да се връща обратно. Сламените ,книжните закони са много по-малко важни:ЕСТЕСТВЕНО ЧОВЕК ИМА НУЖДА ОТ ТЯХ, НО ТЕ СА МНОГО ПО-МАЛКО ВАЖНИ;ОТКОЛКОТО ОБЕМАЩОТО РАЗЯСНЕНИЕ.Такива обяснения са нужни на човека.То гава можем правилно да отидем напред.
Точно както,когато човек изучава работите при алкохола,така може да стане навсякъде разбираемо.И тогава човек идва до това,което винаги казвам:НАЛИ С ИСТИНА,ХОРАТА ИДВАТ И ПИТАТ: ПО-ДОБРЕ ЛИ Е ДА НЕ ПИЕМ АЛКОХОЛ,ИЛИ ПО-ДОБРЕ Е ДА ПИЕМ АЛКОХОЛ ? ПО-ДОБРЕ ЛИ Е ДА СМЕ ВЕГЕТАРИАНЦИ,ИЛИ ДА ЯДЕМ МЕСО? Аз изобщо не казвам никога на един човек,дали трябва да остави алкохола,или трябв а да пие алко хол,дали трябва да яде растения или трябва да яде месо,а казвам на хората:АЛКОХОЛЪТ ДЕЙСТВУВА ТАКА И ТАКА.Аз просто поставям нещото пред човека,как то действува,и тогава той взема решение,да пие или не. И така правя за яденето на растения или яденето на меса.Аз им казвам:ТАКА ДЕЙСТВУВА МЕСОТО;ТАКА РАСТЕНИЕТО.И последствието на това е,че човекът самичък решава за се бе си.
Това е,което трябва преди всички неща да съществува в науката:РЕСПЕКТ КЪМ ЧОВЕШКАТА СВОБОДА. Така,че човек не трябва да повелява или забранява,а само да казва фактите,за да не отбегне това от чувството на човека.А какво след това ще прави един човек,когато знае,как действува алкохола,това си е негова собствена работа.Той от само себе си ще дойде до това,което е правилно.По този на чин ще отидем най-далеч.Ще дойдем до там свободния човек сам да дава своята насока.Към това трябва да се стремим. Чак тогава ще дойдат правилните социални реформи.

Потребителски аватар
kitikri
Старо куче медалист
Старо куче медалист
Мнения: 552
Регистриран: пет апр 23, 2004 13:50 pm
Местоположение: /dev/null
Контакти:

Мнение от kitikri » пон ное 29, 2004 21:56 pm

Хм. Много интересно. И все пак няма нищо лошо в една бира :P
Лутаре, откъде ги намираш все някви зарибяващи доклади и научни факти 8)

Потребителски аватар
lutar
Потребител
Потребител
Мнения: 374
Регистриран: съб фев 07, 2004 20:20 pm
Контакти:

Мнение от lutar » ср дек 01, 2004 12:52 pm

Мии. Въпрос на интереси, методи на търсене и най-важното е да познаваш подходящите хора. Обаче си мисля, че е въпрос на мироглед и те нещата сами идват при теб, както в случая. Аз познавам подходящите хора и те ми дават точно това което ми трябва за да ги познавам значи не е случайно, ти откриваш това във форума и ти се нрави това също не е случаино. Има и хора на който не им харесва и такива на които не им се иска да четът даже но това е въпрос на узряване вече.

Всичко е въпрос на светоглед и вътрешно усещане. :wink:

Отговори