Интересно четиво

Представяне на окултното, като част от загадката на живота, като това с което хората са забравили в себе си, и на което вече не обръщат такова внимание. На невидимото, на неизменно присъстващо в живота на всеки, за добротата за човечноста и мъдростта оставени от предишните поколения, която би ни направила по добри хора.

Модератор: lutar

Отговори
Потребителски аватар
IBMPoweRPC
Потребител
Потребител
Мнения: 81
Регистриран: пет юли 25, 2008 10:45 am

Интересно четиво

Мнение от IBMPoweRPC » пет дек 03, 2010 15:48 pm

Хех приятно е да види човек че хората се интересуват от Езотеричното :) Още по-приятно ще е да споделяме и литература която е интересна :) Ако администраторите са съгласни :)

Ето няколко интересни статий и откъси от трудове на тема за човека ... не е много по топика , но има интересни възгледи :)

Aвтор-неизвестен
Основни правила при изучаването и влиянието върху човешките системи:

* Частите на всяка система комуникират помежду си; човешките системи са свръхкомуникационни, суперобменни, психологични.* Всяка човешка система е разположена в среда като във всеки един момент поне една част от системата се намира в комуникация, обмен, взаимодействие с външната среда и поне с още една друга част на системата.* Системите постоянно се променят; а човешките системи са най-динамичните, най-адаптивните и най-сложните.* Поведението на една човешка система не може да бъде предсказано, предвидено на основата на поведението на една отделна нейна част.* Всички системи, в това число и човешките, имат сходни характеристики.* Множество хора (например, т.нар. мениджъри) си мислят, виждат човешките системи (организации) като механизми, които могат да бъдат управляват по правила и процедури. Не е възможно обаче един мениджър да контролира напълно какво ще се случи в една самоорганизаираща се човешка система.* Ако в една човешка система се прилага твърде много контрол “отгоре-надолу”, креативността и продуктивността на системата се потискат, блокират и системата става дезадаптивна.* Човешката система като цяло работи, функционира по начин различен от начина, по който функционират отделните й части и подсистеми.* Отделните части на една човешка система не могат да правят това, което системата прави като едно цяло, но могат да създават модели на системата, част от която са.* Всяка част от системата прави нещо специфично и динамичната им съвкупност прави системата едно цяло.* Психологическото благополучие на всеки отделен елемент се определя от мястото му в системата на междуличностните отношения, детерминирани от емоционалните връзки, взаимните симпатии и антипатии, взаимното привличане и отблъскване* Не съшествува такава позиция, която може да се определи като предпочитана, най-добра за наблюдение на една човешка система , като при това и възприятията на всеки един наблюдател за дадена човешка системна могат да са напълно погрешни.* Съгласно постулатите на гещалт психологията не можем да видим пряко обективната действителност на една човешка система, т.е. да сме напълно обективни. Нашите умствени модели, в т.ч. и тези за света и за човешките системи в него са дълбоко пропити от личните ни непроверени, субективни допускания, така, че е лесно да се направи грешка при опитите да се разбере една човешка система и да се предприемат действия, свързани с нея!* Другите наблюдатели използват различни от нашите умствени модели за света и системите в него.* Няма стабилна човешка система.* Малки външни въздействия могат да причинят голям, значителен вътрешен ефект.* Човешките системи са постоянно насочени към търсене на динамично равновесие в средата си, към саморганизация.* Частите на системата не могат да вместят цялото.* Човешката система умира, ако един от елементите й установи тотален контрол върху функционирането и развитието й.* Можем да прогнозираме бъдещето на една човешка система като построяваме възможни планове, сценарии за развитието на системата (невро-символни модели), но това са само предвиждания за различните възможности, а не знания за бъдещето на системата.
Don't touch that book - Ian Van Helsing


Талмуда и космическите унивесални закони:

Внимавай за мислите си, защото те ще станат думи,Внимавай за думите си, защото те ще станат действия, Внимавай за действията

си, защото те ще станат навици, Внимавай за навиците си, защото те ще станат твой характер,Внимавай за характера си, защото той ще стане твоя съдба.

КОСМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИКакто физическият, така и финият свят има свои закони. В случая ни интересуват т. нар. духовни или космически закони. Думата космос е гръцка и означава ред. Следователно ние живеем в ред или в някаква част на този ред, който подлежи на закономерности, тъй като в противен случай щеше да е хаос (също идва от гръцки), т.е. безредие. Ние сме част от реда и неговите закони.Накратко ще спомена най-важните от тях. Позволявам си да цитирам части от книгата си „Децата на Новото хилядолетие" с уговорката, че за някои от читателите това ще означава повторение. Въпреки това Ви моля да не пропускате тези редове, защото щом медиите и историческите книги не престават да повтарят лъжите си, е необходимо истината също винаги да бъде повтаряна. Както при тестовете за чужди думи, и тук е добре нещата да се преговарят. Радвайте се, че сега ще го правите свободно, а не както в училище - задължително (това беше шега).1) Закон за причинността (Закон на кармата)1Това е законът за причината и следствието. Същото казва и1 Споменатите четири закона - за причинността, аналогията, резонанса (вибрацията) и ритъма (прилив-отлив) са част от основ-ните (7) херметически закони (+ на ментализма/ума, на поляр-ността/противоположността и на пола/ активно и пасивно начало) - бел. прев.поговорката: „Каквото посееш, това ще пожънеш"; за материал-исти и атеисти: „Каквото повикало, такова се обадило". Според него, ако сеем деструктивност, ще пожънем деструктивност. Ако сеем злоба и омраза, ще получим злоба и омраза. Ако отглеждаме пшеница, 100 % ще получим пшеница, а не ръж. Според това как се грижим за семето и колко внимание му даряваме, толкова по-добре и по-голямо ще израсте то, без значение за какво семе става дума.Този закон е наречен също Закон за равновесието или Закон за кармата (от санскрит „карма": действие, понякога го превеждат като път на служене). Законът за кармата се основава на принципа, че очевидно ние хората можем да научим правилното божествено-духовно поведение само когато по-късно изпитаме същото нещо, което сме причинили на други живи същества. Не става дума за наказание, както твърдят критиците и незнаещите. Законът по-скоро е в услуга на духовната еволюция, разбрана чрез опита. Той е гаранция, че всеки човек (или по-точно: всяка душа) ще се сблъсква с един и същ проблем толкова дълго, колкото е необходимо, за да го реши. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие се връща към нас като бумеранг. От хората се иска пълна отговорност за съдбата им.В енергийното поле (аурата) ясновидецът вижда кармата, т.е. живото човешко минало - мисли, чувства, дела. Той не провижда задължително в бъдещето, а само в направеното до момента и евентуално може да предположи последствията. Те ще се сбъднат, ако човек не промени нещо в живота си. Съдбата е изменчива. Съд-ба означава, че това, което сме излъчили, ще се върне към нас. Ако на следващия ден вземем генерално решение, което ще промени живота ни към конструктивност и любов, съдбата ни също ще се промени.2) Законът за аналогията (Каквото горе, такова и долу)Този закон е известен и като херметическия закон на Хермес Трисмегист: „Това, което е долу, е същото като това, което е горе. И това, което е горе, е същото като това, което е долу, за да допринесе за чудото на едно единствено нещо". Афоризмът е популярен и като „Каквото на небето, такова на земята". В макрокосмоса, така и в микрокосмоса действат едни и същи закони.Духът, съзнанието и мистичното са вплетени в тъканта на нашия материален свят, но качеството и стойността на тези отвъдни понятия са непълни. Етиката, любовта, мъдростта, познанието, истината и радостта са само земен отзвук на това, което е в отвъдното. Ако се замислим, че за момента човешкият мозък не използва и 20 % от потенциала си и че нашата божествена искра е джудже, което се грижи за комуникацията с божественото, само можем да предполагаме какво точно означава аксиомата „каквото горе, такова и долу".Към Закона за аналогията спада и аксиомата „каквото вътре, такова и отвън". Тялото е отразена картина на душата и съответно болестта е отражение на вътрешното състояние, на състоянието на душата.3) Закон за резонанса (лат. „resопаrе": съ-звучене)Както човекът, така и духовният свят подлежи, подобно на камертона или радиоприемника, на Закона за резонанса. Приемник, настроен на УКВ, не може да улавя средни или дълги вълни. При хората е същото. Ако някой е агресивен и пълен с омраза, той не възприема любовта. Всеки може да вземе само тези области от реалността, с които трепти в резонанс. Изразите „Всеки вижда това, което иска да види" илм „ Светът около тебе е твое огледало" означават същото нещо.Светът около нас ще предлага винаги това, което сами из-лъчваме. Ако лъжем, ще бъдем лъгани. Ако ни е страх, ще се конфронтираме със страховете си. Ако резонираме с любовта, ще я привлечем към себе си. Ако живеем с радост, винаги ще намираме нещо, за което да се радваме. Това се нарича качество на резонанса. Ако изменим светогледа си, светът около нас като огледало ще ни покаже промяната.В отвъдното качеството на резонанса е по-разбираемо като Закон за афинитета или Принцип за привличане на подобното. Елементарната сила, която задвижва онези съзнателни процеси, е тази, която ние обичайно наричаме „небе" или „ад". Защото, когато - по Закона за резонанса - духовните тела на всички лъжци и на всички самоубийци, измамници, лихвари и т. н. се съберат в отвъдното - за тях това е истински „ад".Но и на Земята е същото. Тъй като и тук преживявамеЗакона за резонанса, и тук лъжците се събират с измамници, лихвари и т. н., за такива хора Земята става „земен ад".4) Законът за превъплъщението се базира на Закона за ритъмаРитъмът може да бъде наречен регулирана вибрация. Както вибрацията се отнася към музикалните ноти, така ритъмът се отнася към мелодията. В ритъма има повторение и цикли. Цялата вселена може да бъде категоризирана с понятия като вибрации, ритми и вълни - последица от структурираните, периодични фази, които са в основата на всяко събитие. Животът и всичко, свързано с него, се разгръща в поредица от прогресии и цикли, които са спираловидни по природа; след това те отново се събират. В опредено време всичко се превръща в своята противоположност.Към този закон можем да причислим и Закона за реинкар-нацията. Както материята е разделена на две - на мъжка и женска - така животът се подразделя на битие и отвъдно. Когато умираме в битието, се раждаме в отвъдното и смятаме него за реалност. Следователно който може да се отдръпне в известна степен от субективността на явленията, разбира, че раждането и смъртта, съответно битието и отвъдното, в крайна сметка са двете страни на едно и също нещо.Животът се разгръща в полярен свят, в редуването на две различни плоскости - на материално-физическо и на фи-номатериално-отвъдно. Когато се връщаме от отвъдното вън физическото, говорим за ре-инкарнация, за въплъщаване на ду-шата или пре-раждане.Тук е в сила познанието, че в новата инкарнация вземаме всички действия - „добри" и „лоши", за да разберем приятното и неприятното, което сме причинили на другите преди, и на тази основа да продължим своето духовно развитие Това се подчинява на Закона за причина и следствие: един ден ще трябва да пожънем всичко, което сме посели.Учението за прераждането говори за колелото на преражда-нето. Някои вярват, че играта от раждане, смърт и прераждане продължава до безкрай, защото постоянно вършим нови неща, които отново и отново ще трябва да изпитаме върху себе си. Това едва ли е така (направо бих казал, че не бихмеимали и желание...). Цикълът се преустановява с постигането на една определена степен на етика и съзнание - или казано по-просто: когато ние станем едни „приятни" хора, няма повече да се връщаме на Земята.Едва тогава ще прекратим колелото на преражданията, когато решим всички задачи, поставени от нас самите, и всички събития, които желаем да преживеем, бъдат преживени. Ако това състояние някога бъде постигнато, ние винаги можем отново да се инкарнираме по желание, може би, за да бъдем другар или съпруг/а на някого, или пък лечител или монах. Ако не искаме, развитието на душата продължава във фино-материалния свят. Там няма граници, защото и финият свят е изграден от различни нива и пространства (с които сега няма да се занимавам, за да не усложнявам темата).Последната степен на само-познание, само-облагородява-не, само-работа в смисъла на учението на Исус би трябвало да е възможно да се изпълни в един земен живот.В книгата си „Исус 2000 - Царството на мира идва" баща ми пише следното: „Процесът на развитие на душите ни минава по пътя на прераждането, което за мнозина е само теория или хипотеза, но то всъщност е единствената възможна логика за разбиране на света и Бога, както показват многото публикации, семинари и международни конгреси през последните десетилетия. Трудностите възникват още в самата дефиниция. Преводът от латински на ге-т-сагпе е „отново в плът", с което се има предвид ре-инкарнацията или палингенезията, т.е. учението за връщане в материята и повторение на земния живот като човек. Напротив, при странстването на душите (метемпсихоза) се смята, че след смъртта човешкото АЗ би могло да премине в растение или животно. Последното често се омаловажава от западните поддръжници на прераждането, но това няма нищо общо с първоначалната чистота на гностическото учение; привържениците обикновено го наричат „индуисткия път", който е различен от нашия християнски процес на развиване на душата." (13, S. 233)
НЕПАЛ - “Препоръки за живеене”


1.Давай на хората повече от това, което очакват и го прави с радост.2.Припомняй си любимото си стихотворение.3.Не вярвай на всичко, което си чул; не изразходвай всичко, което имаш; не винаги спи колкото би искал.4.Казвай “обичам те” само когато го чувстваш.

5.Когато казваш “ съжалявам”, гледай човека в очите.6.Нека връзката ти с близкия човек продължи поне 6 месеца, преди да решиш да сключиш брак.7.Вярвай в любовта от пръв поглед.

8.Обичай дълбоко и всеотдайно. Може да бъдеш наранен, но това е единственият начин да живееш пълноценно.9.Никога не се присмивай на чуждите мечти.10.При противоречия се бори честно. Не обиждай.11.Не съди за хората по роднините им.12.Говори бавно, но мисли бързо.13.Ако някой ти зададе въпрос, на който не би искал да отговориш - усмихни се и го попитай: “Защо питаш?”.14.Запомни, че голямата любов и големите постижения включват и голям риск.

15.Обаждай се на майка си.16.Може да загубиш, но не губи и урока.17.Помни трите “R”-та: Respect for self, Respect for others, Responsibility for all your actions- -уважавай себе си/ уважавай другите/ отговорност за всички свои действия.18.Не позволявай малък спор да застраши голямо приятелство.

19.Когато разбереш, че си направил грешка, незабавно направи необходимото.20. Усмихни се преди да вдигнеш телефонната слушалка. Човекът отсреща ще чуе усмивката в гласа ти.21. Отдели време да останеш сам със себе си.

22. Приеми открито промените, но не си позволявай да загубиш ценностите си.23. Помни, че понякога най- добрият отговор е мълчанието.24. Живей добър, честен живот. Така, когато остарееш и си спомниш миналото ще можеш още веднъж да му се радваш.25. Вярвай в Бог, но заключвай колата си.26. Любещата атмосфера в дома ти е изключително важна. Направи всичко възможно да създадеш спокоен, хармоничен дом.27. При противоречия с хората, които обичаш се занимавай с текущия проблем. Не си припомняй миналото.28. Чети между редовете.

29. Споделяй знанията си. Това е начин човек да постигне безсмъртие.

30. Отнасяй се с нежност към земята.31. Моли се. В молитвата се съдържа огромна сила.32. Уважавай работата си.

33. Не вярвай на мъж/жена, които не затварят очите си докато се целуват.34. Веднъж в годината отиди до място, където не си бил никога.35. Ако печелиш много пари, вложи част от тях да помогнеш на други докато си жив. Това е най- голямото удоволствие от парите.36. Помни, че да не получиш това, което искаш, понякога е шамар от късмета.

37. Първо научи правилата и едва тогава можеш да нарушиш някои от тях.38. Помни, че най- добрата връзка е когато любовта към другия е по- голяма от нуждата от него.39. Оценяй успеха си по това от какво е трябвало да се откажеш, за да го постигнеш.40. Помни, че твоят характер е твоята съдба.
"АКО" - Ръдиард КИПЛИНГ
Ако можеш да запазиш главата си когато всички около теб губят техните и обвиняват теб за това;

Ако можеш да си вярваш, когато всички се съмняват;

Ако можеш да чакаш без да се умориш от очакването,или когато те мразят да не отвръщаш с омраза,и въпреки това да не изглеждаш твърде добър, нито да говориш твърде мъдро;

Ако можеш да мечтаеш- но да не позволиш на мечтите си да се превърнат в твой господар;

Ако можеш да мислиш, но да не позволиш мислите ти да се превърнат в твоя цел;

Ако можеш да се изправиш пред Триумфа и Отчаянието и да се отнесеш напълно еднакво и с двамата измамници;

Ако можеш да понесеш слуха, когато чуеш как истината, която си казал е била изкривена от измамници за да стане капан за глупавите(наивните),Или да видиш смачкани убежденията за които си отдал живота си, да спреш и да изградиш отново с износени сечива.

Ако можеш да струпаш на едно място всичко, което си спечелил и да го рискуваш за едно хвърляне на зара...и да изгубиш, и да започнеш съвсем отначало, и никога да не изречеш нито дума за загубата си;

Ако можеш да принудиш твоите сърце и нерви, и мускули да ти служат и след като отдавна са си отишли,и така да продължаваш и когато в теб вече не е останало нищо друго освен волята, която им казва “дръж се”!

Ако можеш да говориш с тълпите и да запазваш достойнството си, и да вървиш с крале без да губиш простотата си,

Ако нито врагове, нито обичани приятели могат да те наранят,

Ако цениш всички, но никого прекалено,

Ако можеш да запълниш непрощаващата минута с цената на шестдесет секунден спринт,Твоя е Земята и всичко на нея... И ти ще си ЧОВЕК сине мой!

Отговори