ОШО - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДЕМТЕ ТЕЛА

Модератор: lutar

Публикувай отговор
frvx
Начинаещ
Начинаещ
Мнения: 46
Регистриран на: Нед Ное 21, 2010 19:44 pm
skype: hackera708

ОШО - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДЕМТЕ ТЕЛА

Мнение от frvx »

ВЪТРЕШНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
Въпрос:
Възможно ли е в еволюционния си път в някакъв бъдещ момент цялото човечество да постигне просветление?
В каква точка на еволюцията се намира човекът днес?


Естественият, автоматичен процес на еволюцията, свършва с човека. С човека завършва безсъзнателната еволюция и започва осъзнатата еволюция. Затова трябва да се имат предвид много неща.
Първо, неосъзнатата еволюция е механично и естествено явление. То се извършва от само себе си. От този тип еволюция възниква съзнанието. Но щом съзнанието възникне, неосъзнатата еволюция спира, тъй като мисията й е изпълнена. Неосъзнатата еволюция е необходима само до момента на поява на съзнанието. А то се появява у човека. Той, по някакъв начин, е надминал природата. Природата е безсилна - вече се е появил крайният продукт на естествената еволюция. Сега човекът е свободен да избира дали да продължи да еволюира по - нататък или не.
Второ, неосъзнатата еволюция е колективно явление, но щом стане осъзната, тя се превръща в индивидуално явление . Няма колективна, автоматична еволюция, след възникването на човечеството. От този момент тя става индивидуален процес.
Докато еволюцията е неосъзната, процесът е автоматичен, в него няма нищо неопределено. Всичко става по закона на причината и следствието. Съществуването е механично и определено. Еволюция може да има, а може и да няма. Потенциалната възможност съществува, но изборът е в ръцете на всеки отделен индивид. Ето защо безпокойството е човешко качество. Под нивото на човека няма безпокойство, защото няма избор. Всичко си върви по реда. Няма избор, следователно, няма и избиращ. И отсъствието на избиращ изключва безпокойството. Кой да се безпокой? Кой да се напряга?
Зад възможността за избор като сянка следва безпокойството. Сега всичко трябва да се избира, всичко коства осъзнато усилие. И за това отговаряш само ти. Ако не успееш, ти си отговорен, ако преуспееш, също ти си отговорен. И всеки избор, в определен смисъл, е окончателен. Не можеш нито да го поправиш, нито да го забравиш, нито да се върнеш назад. Твоят избор става твоя съдба. Той остава с теб като твоя неразделна част, не можеш да го отречеш. Но изборът ти винаги е игра, той се прави слепешката, затова нищо не е ясно.
Ето защо човек страда от безпокойство, което прониква до самите му корени. Преди всичко го терзаят въпросите: да бъда или да не бъда?. Да правя или да не правя? Да правя това или онова? Да не се избира е невъзможно. Ако не избираш, правиш избор в полза на отказа от избор, а това също е избор. Ти през цялото време си принуден да избираш, не си свободен от избор. Отказът от избор има същите последици, както всеки друг избор.

Съзнанието е достойнство, красота и величие за човека, но също и бреме. Величието и бремето се появяват едновременно с появата на съзнанието. Всяка крачка е движение между двете противоположности.
С човека в света идват изборът и осъзнатата индивидуалност. Можеш да се развиваш, но еволюцията ще ти струва индивидуалното усилие. Можеш да еволюираш в Буда, а може и да не го направиш. Сам избираш.
И тъй, има два основни типа еволюция: колективна и индивидуална (осъзната). Еволюцията предполага неосъзнато колективно движение, затова, говорейки за човека, по - правилно е да се употребява думата "революция" за обозначаване на осъзнатото индивидуално усилие в посока на еволюцията. Тя повдига индивидуалната отговорност до върха. Само вие сте отговорни за собствената си еволюция. Обикновено, човек се стреми да избяга от отговорността за еволюцията си, от отговорността за свободния избор. Хората много се боят от свободата. Робът не носи отговорност за живота си, за него отговаря някой друг. Затова робството по своему, е много удобно. Няма никакво бреме. В този смисъл, робството е свобода - свобода от осъзнат избор....
frvx
Начинаещ
Начинаещ
Мнения: 46
Регистриран на: Нед Ное 21, 2010 19:44 pm
skype: hackera708

Re: ОШО - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДЕМТЕ ТЕЛА

Мнение от frvx »

....Щом получиш пълна свобода, налага ти се да правиш избор. Вече никой не те принуждава да правиш нещо, пред теб стоят много възможности. И започваш борба с ума. Затова всички се боят от свободата. Привлекателността на такива идеологии, като фашизма и комунизма, частично се обяснява с факта, че те дават възможно да се избегне индивидуалната свобода и човек да свали от себе си всяка лична отговорност.
От индивида се снема тежеста на отговорността, защото обществото носи отговорността за него. Ако нещо е лошо, винаги може да се заклейми, държавата, организацията. Човекът става част от една колективна структура. Но отричайки индивидуалната свобода, фашизмът и комунизмът отричат възможността за човешка еволюция. Това е връщане назад, в сравнение с огромните възможности, които предлага революцията - тотална трансформация на човешкото същество. Когато това се случи, разрушаваш възможността за достигане на по - висшето. Ти падаш назад, отново ставаш подобен на животните.
За мен по - нататъшната еволюция е възможна единствено с поемане на индивидуална отговорност. Само ти си отговорен. Тази отговорност е голямо блаженство. Но с индивидуалната отговорност идва борбата, която, в крайна сметка, води към неизбиращо съзнание.
Старият тип безсъзнателна еволюция за нас завърши. Човек може отново да попадне в него, но не може да остане там. Ще въстане твоето съществуване. Човекът е станал съзнателен и трябва да остане съзнателен. Друг път няма.
Философите, подобни на Ауробиндо, много приличат на ескапистите. Те казват, че е възможна колективната еволюция. Ще стане божествената воля и всеки ще се просветли. Според мен, това е невъзможно. И даже и да изглежда възможно, то това не си струва. Да се просветлиш без собственото си индивидуално усилие - такова просветление не ти трябва. То няма да ти даде екстаза, който увенчава усилията. То ще се възприема като дължимо - както очите ти, ръцете ти, дишането ти. Те са голямо блаженство, но никой не ги цени и уважава наистина.
Една сутрин ще се събудиш просветлен, както обещава Ауробиндо. Но няма да го оцениш. Ще получиш много, но тъй като е дошло до теб без усилия, без труд, цялото значение и смисъл на това събитие ще бъдат изгубени. Необходимо е осъзнато усилие. Постижението не е толкова важно, колкото самото учение. Усилието му придава смисъл, борбата му предава значение.
Според мен, просветление, идващо колективно, безсъзнателно, не само не е възможно, но е и безмислено. Трябва да се бориш за просветлението. Чрез борбата създаваш възможност да видиш и почувстваш блаженството, което идва.
Безсъзнателната еволюция завършва до човека и започва осъзнатата еволюция - революцията. Но осъзната еволюция не се случва задължително с всекиго. Тя започва само ако избереш да започне. Ако не я избереш, както повечето хора, ще си в много напрегната ситуация. Такова е съвременното човечество. Няма накъде да се върви, няма какво да се постига. Вече нищо не м оже да се постигне без осъзнато усилие. Няма връщане и към неосъзнато състояние. Вратата е затворена, мостът е разрушен.
Осъзнатият избор за еволюиране е голямо приключения, единствено достойно за човека. Пътят е труден, иначе не може да бъде. Неизбежни са грешките и неуспехите, защото всички е много неопределено. Тази ситуация поражда напрежение в ума. Не знаеш къде си, не си представяш накъде вървиш. Губи се личността ти. Тази ситуация може да доведе до точката, когато да стигнеш до самоубийство.
Самоубийството е чисто човешко явление. То се появява с избора. Животните не се самоубиват, защото не могат осъзнато да изберат смъртта. Раждането е безсъзнателно, смъртта е безсъзнателна. Но за невежия човек, за неразвития, има само една възможност - възможността да избере смъртта си.
Вашето раждане не зависи от вас. По отношение на раждането вие сте в ръцете на неосъзнатата еволюция.
Раждането по природа не е човешко явление, а животинско, защото не зависи от теб. Човекът се появява, когато се появи изборът. Но можеш да избереш смъртта си - това е явно дейтвие. Така самоубийството става определено човешки акт. И ако не правиш избор в полза на осъзнатата еволюция, вероятността да избереш самоубийството е много голяма. Може да нямаш смелост активно да се лишиш от живота си, но ще преминеш през бавен, разтеглен процес на самоубийство, влачейки едно жалко съществуване очаквайки смъртта.
Не можеш на никого да стовариш отговорността за собствената си еволюция. Приемането на тази ситуация ти дава сила. Ти стъпваш на своя път на развитие, вървиш към своята еволюция сам....
frvx
Начинаещ
Начинаещ
Мнения: 46
Регистриран на: Нед Ное 21, 2010 19:44 pm
skype: hackera708

Re: ОШО - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДЕМТЕ ТЕЛА

Мнение от frvx »

....Ние създаваме богове, търсим убежище при някой гуру, за да не отговаряме сами за живота си, за еволюцията си, стараем се да я прехвърлим отговорността на някого, по - далеч от себе си. Ако не сме способни да признаем някакъв бог или гуру, тогава се опитваме да избягаме от отговорност с помощта на различни наркотици и всичко, което ни прави безсъзнателни. Но тези опити да се избяга от отговорност са абсурдни и незрели, чисти детинщини. Те само отлагат проблема, а не го решават. Може да го отлагаш до самата си смърт, но проблемът остава и в новото ти прераждане и всичко пак ще се повтори.
Когато разбереш, че само ти си отговорен, става невъзможно бягството в безсъзнателното. И е глупаво да се прави опит за бягство. Защото отговорността е прекрасна възможност за еволюция. От възникналата борба може да се роди нещи ново. Да осъзнаеш, значи да разбереш, че всичко зависи от теб. Даже твоят Бог, който също е създаден от въображението ти. В крайна сметка всичко е част от теб и ти отговаряш за това. Няма кой да изслушва оправданията ти, няма арбитраж, цялата отговорност си е само твоя! Ти си съвсем сам, трябва да го разбереш. Щом човек започне да осъзнава, той става сам. И колкото е по - високо съзнанието, толкова по - дълбоко се осъзнава това. Затова не бягайте от този факт при приятели, асоциации и тълпи. Това е най - великото явление - целият процес на еволюцията се е стремил към него.
Съзнанието ти е доближило момента, в който разбираш, че си сам. И само в уединение може да се постигне просветление. Аз не казвам "самота". Чувството за самота и изоставеност се проявява, когато бягаш от уединението, когато не си готов да го приемеш. Ако не приемеш факта на уединението, тогава се чувстваш изоставен. Тогава търсиш някаква тълпа или друг начин за опиянение, за да се забравиш. Самотата създава свои вълшебни начини за забрава.
Ако си в състояние да бъдеш сам, напълно сам, дори и за миг, егото ще умре, ще умре "аз" - ът. Ти се взривяваш, но него вече го няма. Егото не може да пребивава в самота. То съществува само във връзката с другите. Когато си сам се случва чудо. Егото отслабва. Трудно му е да съществува повече. И ако имаш достатъчно мъжество да останеш сам, постепенно ставаш човек без его.
Да си в уединение е много осъзнат и преднамерен акт, повече преднамерен, отколкото самоубийството, защото егото не може да съществува в самота, но се утвърждава чрез самоубийството. Към самоубийство са склонни повече егоистите. Самоубийството винаги е отношение към някой друг, то никога не е акт на уединение. При самоубийството егото не страда, напротив, самоутвърждава се. И в новото раждане то ще встъпи още по - укрепнало.
Чрез уединението егото се разбива. Няма с кого да общува, затова не може да съществува. И ако ти си готов да бъдеш сам, твърд и решителен в уединението си, да не избягаш, да не се върнеш, а да приемеш уединението такова, каквото е, то се превръща в огромна възможност. Тогава си като семе, в което много е заложено. Но не забравяйте, за да израсте растението, самото то трябва да се разруши. Егото е семе, потенциална възможност. Ако то се разруши, се ражда божественото. Това божествено не е нито "мен", нито "теб" - то е единно. Чрез уединението стигаш до единното. Може да се създадат лъжезаместители на това единство. Индусите са станали единни, християните и мюсюлманите - също. Китай е единен, Индия е единна. Но това са заместители на единството, което идва само чрез пълно уединение....
Публикувай отговор