КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Как да съчетаем духовното с научното или още една гледна точка за живота

Модератор: lutar

Правила на форума
В този форум важат всички общи правила на форума. И нека уважаваме българския език
Публикувай отговор
Аватар
lutar
Потребител
Потребител
Мнения: 374
Регистриран на: Съб Фев 07, 2004 20:20 pm
Обратна връзка:

КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Мнение от lutar »

Тази тема е доста дългичка и се съмнявам че ще я прочетът повечето хора, но за тези които си направят труда ще останат доволни.


Р У Д О Л Ф Щ А Й Н Е Р

КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Антропософското схващане на Духа не трябва да бъде само един теоретически възглед за света,а то трябва
да бъде едно жизнено съдържание и една жизнена сила.
И само когато сме в състояние,да засилим в нас нашето антропософско схващане от света така,че то да ста
не напълно живо в нас,тогава то ще изпълни всъщност своята задача.
Защото,обични приятели,благодарение на това,че съединяваме нашите души с антропософското схващане на Духа,ние сме в известно отношение пазачи над определени,пълни със значение процеси на развитие на човечеството.Хора,които иначе не се стремят към един или друг светоглед,са по правило убедени, освен това,което те са в техните човешки души,не са още нищо друго във връзката на света.Хора с такива светог леди вярват: МИСЛИТЕ,ПРЕДСТАВИТЕ КАТО ИДЕАЛИ ЩЕ БЪДАТ ВЪПЛЪТЕНИ В СВЕТА ТАКА,КАКТО ЧОВЕКЪТ,ДО КОЛКОТО ТОЙ ИЗВЪРШВА САМО СЕТИВНИ ДЕЛА,УСПЯВА ДА ГИ ПРОЯВИ В СВЕТА.
Антропософското разбиране предполага,че ние сме наясно върху въпроса,че нашите мисли и представи,за да се осъществят,трябва да намерят още и други пътища,освен тези,по който те се осъществяват в света на сетивата чрез сетивни дела.В ПОЗНАНИЕТО НА ТАЗИ НЕОБХОДИМОСТ НА ЖИВОТА СЕ КРИЕ ВЕЧЕ ИЗИСКВА НЕТО,СЪОБРАЗНО КОЕТО АНТРОПОСОФЪТ ТРЯБВА ДА УЧАСТВУВА ПО ОПРЕДЕЛЕН НАЧИН В БДИТЕЛНОСТТА НАД ЗНАМЕНИЯТА НА ВРЕМЕТО.В РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА СТАВАТ НЯКОИ НЕЩА,ЧОВЕКЪТ,/10/ОСОБЕНО ЧОВЕКЪТ НА НАШАТА ЕПОХА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СИ ИЗВОЮВА ЕДНО ДЕЙСТВИТЕЛНО РАЗБИРАНЕ ЗА ТОВА,КОЕТО СТАВА В РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА,В КОЕТО ТОЙ САМИЯТ Е БИЛ ПОСТАВЕН.
Видите ли,по отношение на отделните хора всеки един знае,че човек трябва да взема под внимание своето развитие,а не само външните факти,които са около него.Помислете само,бих могъл да кажа,изразено напъ лно грубо:ВЪНШНИТЕ,ДОСТЪПНИ ЗА СЕТИВАТА ФАКТИ,КОИТО СТАВАТ СЕГА,СЕ НАМИРАТ ОКОЛО ХОРАТА,КОИ ТО СА НА 5-ГОДИШНА,10-ГОДИШНА,20 –ГОДИШНА,30-ГОДИШНА,50-ГОДИШНА,70-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.Въпреки това нито един човек,който е разумен,не ще пожелае да установи същото отношение на човека към факти те при 5годишния,при 10годишния,при двадесетгодишния,при тридесетгодишния,при петдесет годишния, при седемдесетгодишния човек!Как хората трябва да се отнасят към заобикалящата външна среда,това може да се определи само тогава,когато вземем под внимание развитието на самия човек.Всеки един ще се съгласи с това при отделния човек. Обаче така както отделният човек подлежи на едно напълно опреде лено развитие,както той има така да се каже друг вид сили като дете,в средата на своя живот,като старец, така в течение на своето развитие човечеството има също все други и други сили,И ХОРАТА ЕДИН ВИД СПЯТ В РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА,когато не обръщат внимание на това,че в неговата същност човечеството е нещо друго в 20то столетие,отколкото е било в 15то столетие,или ако щете по времето на Тайната на Гол гота или преди това Именно в нашето време хората проявяват голям недостатък и заблуждения,като не искат да вземат под внимание това,което току що казах;ТЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ,КОГАТО МИСЛЯТ,ЧЕ МОГАТ ДА ГОВОРЯТ ЗА ЧОВЕКА ИЛИ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО ИЗОБЩО СЪВСЕМ ОТВЛЕЧЕНО И НЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ,ЧЕ ТОВА ЧОВЕЧЕСТВО Е ПОДЛОЖЕНО НА ЕДНО РАЗВИТИЕ.
А сега изниква въпросът:КАК МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ ПО-ТОЧНО ДО ЕДНО РАЗБИРАНЕ НА ТЕЗИ НЕЩА?Вие знаете:НИЕ ЧЕСТО СМЕ ГОВОРИЛИ И СМЕ РАЗГЛЕЖДАЛИ ВАЖНИ НЕЩА ВЪРХУ ТОВА РАЗВИТИЕ.В Гръцко-латинската епоха,от 3то предхристиянско столетие до приблизително 15то столетие на Християнската ера имаме културната епоха,когато в човека се развива РАЗСЪДЪЧНАТА или ЧУВСТВУВАЩАТА ДУША;ОТ 15то СТОЛЕТИЕ НАСАМ ИМАМЕ КУЛТУРНАТА ЕПОХА НА РАЗВИТИЕ СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША/11/.С това ние охаракте ризирахме нещо съществено в развитието на човечеството,именно защото то са отнася за нашата епоха. Благодарение на това ние знаем,че ГЛАВНАТА СИЛА,за която трябва да държим сметка в развитието на човечеството от 15то столетие до началото на 3то хилядолетие,е СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША.
Но,обични приятели,В Духовната наука,в действителната Духовна наука никъде не трябва да оставяме само при общите и отвлечени неща;НАВСЯКЪДЕ ТРЯБВА ДА ВИЖДАМЕ,ДА СХВАЩАМЕ КОНКРЕТНИТЕ ФАКТИ. Отвлечените неща могат да помогнат някому най-много,когато той е любопитен в един много обикновен смисъл.Ако искаме да направим от Духовната наука едно съдържание на живот,една жизнена сили,ние трябва да бъдем по-сериозни отколкото любопитни,не трябва да оставаме при отвлеченостите,така както

аз току що ги изразих.Че ние живеем в епохата на Съзнателната душа,че трябва да обърнем предимно вни мание на развитието на Съзнателната душа,това е съвсем правилно,това е също много важно;НО НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВАМЕ ТУК.
Ако искаме да стигнем до определен възглед върху нещата,ние трябва преди всичко да насочим поглед върху съществото на самия човек малко по-точно.Като човеци,в смисъла на Духовната наука,ние сме със тавени,започвайки отгоре надолу:ОТ АЗА,АСТРАЛНОТО ТЯЛО,ЕТЕРНОТО ТЯЛО,КОЕТО В ПО-НОВО ВРЕМЕ АЗ НА РЕКОХ ТЯЛО НА СТРОИТЕЛНИТЕ СИЛИ – И ОТ ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО.От тези членове на човешката природа всъщ ност само АЗът е онова,в което ние първо живеем и тъчем душевно-духовно.АЗът НИ Е ДАДЕН ОТ НАШЕТО ЗЕМНО РАЗВИТИЕ и от управляващите го Духове на Формата.Всъщност всичко,което влиза в нашето съзна ние,то влиза в това наше съзнание чрез нашия АЗ.И когато АЗът не се развива така,че да може да стои във връзка – макар и чрез телата – с външния свят,ние нямаме никакво съзнание,както нямаме съзнание и то гава,когато спим,когато сме потопени в сън от заспиването до събуждането.АЗЪТ Е ОНОВА,КОЕТО НИ СВЪ РЗВА СЪС ЗАОБИКАЛЯЩИЯ НИ СВЯТ;АСТРАЛНОТО ТЯЛО НИ Е БИЛО ДАДЕНО ОТ ЛУННОТО РАЗВИТИЕ, КОЕТО Е ПРЕДХОЖДАЛО ЗЕМНОТО РАЗВИТИЕ;НИЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ НАШЕТО ЕТЕРНО ТЯЛО ОТ ЕДНО ОЩЕ ПО-ПРЕДИШНО РАЗВИТИЕ,ОТ СЛЪНЧЕВОТО РАЗВИТИЕ,КОЕТО Е ПРЕДХОЖДАЛО ЛУННОТО РАЗВИТИЕ;НАЙ-ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО НИ Е БИЛО ДАДЕНО ЧРЕЗ САТУРНОВОТО РАЗВИТИЕ,ПРЕДХОЖДАЩО СЛЪНЧЕВОТО РАЗВИТИЕ.
/12/Но когато четете описанието на тези тела в книгата “Тайната Наука”,Вие ще видите,по какъв сложен начин се е получило това,което човекът е днес в неговото устройство от 4те охарактеризирани членове.Не виждаме ли ние от фактите,които ни предава “Тайната Наука”,че в това устройство в 3те обвивки/тела/на човешкото същество са сътрудничили духове от всички възможни йерархии?Не виждаме ли ние,че онова, което ни обвива като физическо тяло,като етерно тяло,като астрално тяло,е от много,много сложно естест во?Но тези йерархии не само са сътрудничили за СЪЗДАВАНЕТО на нашите обвивки/тела/ - те ПОСТОЯННО ПРОДЪЛЖАВАТ да работят вътре в тях.И онзи, който вярва,че този човек е само едно съчетание от кости, кръв,плът и т.н.,за които ни разказват обикновената естествена наука,физиологията,или биологията или анатомията,той не разбира човека.
Когато разгледаме по-отблизо действителността на тези обвивки на човешкото същество,тогава ние виж даме тези обвивки на човешкото същество в тяхната истинност,тогава ние виждаме,как работят едни в други,как работят планомерно,изпълнени с мъдрост един в други във всичко това,което става в нашите те лесни обвивки без нашето съзнание,виждаме как във всичко това работят духовни Същества на висшите йерархии От това,което е изложено в очерк в моята “Тайна Наука,Вие можете да видите сътрудничество то на отделните йерархии,за да може да се роди човекът,виждате колко сложни са тези неща по отделно. Но въпреки това:АКО ИСКАМЕ ДА РАЗБЕРЕМ ЧОВЕКА,НИЕ ТРЯБВА ДА ПРОНИКНЕМ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ В ПОДРОБНОСТИТЕ,ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ В КОНКРЕТНИТЕ НЕЩА.
Но в тази област извънредно трудно е да обгърнем с поглед даже един конкретен въп рос.Тези конкретни въпроси са извънредно сложни.Представете си само,когато някой би искал да запита:КАКВО ПРАВИ В НАС ТОЯЩИЯ ЦИКЪЛ НА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО В 1918 ГОДИНА,КАКВО ПРАВИ В НАШЕТО ЕТЕРНО ТЯЛО СЕГА – ДА РЕЧЕМ – ЙЕРАРХИЯТА НА СЕРАФИМИТЕ ИЛИ ТЕЗИ НА СИЛИТЕ/ДИНАМИС/?Защото ние можем да зададем този въпрос също така,както можем да зададем въпроса,дали,да речем,сега в Лугано вали дъжд или не. Във всеки случай ние не ще можем да получим отговор нито на единия,нито на другия въпрос са мо чрез размишление или само чрез теория,а ще получим отговор благодарение на това,че разглеждаме конкретно нещата/13/.Както трябва да се осведомим,ако щете,чрез телеграма или чрез писмо или нещо подобно,дали сега в Лугано вали или не дъжд,така също трябва да се осведомим чрез действително прони кване в нещата,във фактите върху един такъв въпрос като:КАКВА ЗАДАЧА ИМАТ В НАСТОЯЩАТА ЕПОХА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДУХОВЕТЕ НА МЪДРОСТТА,ИЛИ ПРЕСТОЛИТЕ – ДА РЕЧЕМ – В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО? Но един такъв въпрос,като току що повдигнатия,е извънредно сложен и ние можем така да се каже само да се ПРИБЛИЖИМ до такива области,,където изникват тези въпроси.В тази област ръководителите на човечес твото са се погрижили,щото човекът да не може да се издигне със своите крила току така в небесата и да стане превъзнесен и горд,ако той не се стреми към истинско познание.
ТАКА ДА СЕ КАЖЕ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ,КОИТО НИ ЗАСЯГАТ НЕПОСРЕДСТВЕНО,СА ОНЕЗИ ,ВЪРХУ КОИТО МОЖЕМ ДА ИМАМЕ ЯСЕН ПОГЛЕД.НО НИЕ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ СЪЩО ЯСЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ТЯХ,АКО НЕ ИСКАМЕ ДА СПИМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШЕТО ПОЛОЖЕНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
И така аз искам да Ви говоря върху един въпрос,който не е така неясен,не е така неопределен – който е много конкретен - ,какъвто е въпросът:КАКВО ПРАВЯТ СИЛИТЕ/ ДИНАМИС/ ИЛИ ПРЕСТОЛИТЕ В НАШЕТО ЕТЕРНО ТЯЛО?Но искам да Ви говоря върху един дру г въпрос,който не е така неясен,не е така неопределен,а даже засяга много съвременния човек.Този въпрос е:КАКВО ПРАВЯТ ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА ВИСШИ СЪЩЕСТВА, КОИТО СА НАЙ-БЛИЗКО ДО НЕГО,АНГЕЛИТЕ,В НАСТОЯЩАТА ЕПОХА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО В ЧОВЕШКО ТО АСТРАЛНО ТЯЛО?


Когато насочим поглед в нашето вътрешно същество,астралното тяло стои най-близко до нашия човешки АЗ.СЛЕДОВАТЕЛНО можем да се надяваме,че отговорът на току що поставения въпрос може да ни инте ресува твърде много.Ангелите са най-близките йерархии над самата човешка йерархия.СЛЕДОВАТЕЛНО ние задаваме един скромен въпрос:КАКВО ПРАВЯТ ИМЕННО СЕГА В НАСТОЯЩАТА ЕПОХА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, КОЯТО МИНАВА СВОЯ 20-ти ВЕК,В ТАЗИ ЕПОХА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,КОЯТО Е ЗАПОЧНАЛА ОТ 15-то СТОЛЕТИЕ И ЩЕ ТРАЕ ДО НАЧАЛОТО НА 3-то ХИЛЯДОЛЕТИЕ,КАКВО ПРАВЯТ АНГЕЛИТЕ В ЧОВЕШКОТО АСТРАЛНО ТЯЛО?
Но,обични приятели,какво можем въобще да кажем върху това,как може да се отговори на един такъв въп рос?/14/да кажем:ДУХОВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ,КОГАТО ТО СЕ ПРОВЕЖДА СЕРИ ОЗНО,НЕ Е ЕДНА ИГРА С ПРЕДСТА ВИ ИЛИ ИГРА С ДУМИ,А ТО ДЕЙСТВИТЕЛНО РАБОТИ ВЪТРЕ В ОБЛАСТИТЕ,КЪДЕТО ДУХОВНИЯТ СВЯТ СТАВА ВИ ДИМ.И един такъв факт може да бъде виждан ,- но всъщност на този въпрос може да се отговори само в епохата на Съзнателната душа.
Можете да си представите:АКО ТОЗИ ВЪПРОС БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ЗАДАДЕН В ЕДНА ДРУГА ЕПОХА И НА НЕГО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОТГОВОРИ,ВЕРОЯТНО БИ СЕ НАМЕРИЛ ОТГОВОР.Обаче нито в епохата на атавистичното ясновидство,нито в епохата на Гръцко-латинската култура не би могло да се отговори на този въпрос,- не би могло да се отговори по ради това,защото образите,които могат да се получат в душата при атавистич ното ясновидство,затъмняваха наблюденията върху делата на Ангелите в нашето астрално тяло.Тогава не можеше да се види нищо,поради факта,че хората имаха образите,които даваше атавистичното ясновидст во.А през Гръцко-латинската епоха мисленето не беше така силно,каквото то е сега. . .мисленето е получи ло едно засилване именно чрез епохата на естествената наука.Така щото епохата на Съзнателната душа е тази,в която може да се проникне съзнателно в такива въпроси,какъвто е току що поставеният. Плодотво рността на нашата Духовна наука за живота може да се покаже именно в това ,че ние не се храним само с теории,а знаем да кажем неща,които имат решаващо значение за живота.
Какво правят Ангелите в нашето астрално тяло?Ние можем да се убедим,какво правят те там,само тогава, когато се издигнем до определена степен на ясновидското наблюдение,така че да видим,какво става вътре в нашето астрално тяло.СЛЕДОВАТЕЛНО ние трябва да се издигнем поне до определена степен на имагина тивното познание,ако искаме да отговорим на горепосочения въпрос.
Тогава се показва,че тези същества от йерархията на Ангелите – и в известно отношение всеки един от тях,който има така да се каже задачата за всеки отделен човек ,но също и чрез тяхното задружно действие – тогава се вижда,че тези същества от йерархията на Ангелите създават образи в човешкото астрално тяло.Те създават такива образи под ръководството на Духовете на Формата.Ако човек не се издигне до имагинативното познание,той не може да знае/15/,че в нашето астрално тяло постоянно се създават обра зи.Тези образи възникват и изчезват.Ако тези образи не биха били създадени,в бъдеще не би съществува ло никакво развитие на човечеството,което да отговаря на целите на Духовете на Формата.ТОВА,КОЕТО ДУХОВЕТЕ НА ФОРМАТА ИСКАТ ДА ПОСТИГНАТ С НАС ДО КРАЯ НА ЗЕМНОТО РАЗВИТИЕ И ПО-НАТАТЪК,ТЕ ТРЯБ ВА ПЪРВО ДА ГО РАЗВИЯТ В ОБРАЗИ;А ОТ ОБРАЗИТЕ ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ ПО-КЪСНО ПРЕОБРАЗЕНОТО ЧОВЕЧЕСТ ВО,ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.И днес вече Духовете на Формата създават тези образи в нашето астрално тяло ЧРЕЗ АНГЕЛИТЕ.Ангелите създават в човешкото астрално тяло образи,- образи ,които могат да бъдат вижда ни С МИСЛЕНЕТО РАЗВИТО ДО ЯСНОВИДСТВО. И когато можем да проследим тези образи,които Ангелите създават в нашето астрално тяло,ние вижда ме тогава,обични приятели,че тези образи СА СЪЗДАДЕНИ СПО РЕД НАПЪЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ИМПУЛ СИ,СПОРЕД НАПЪЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИНЦИПИ.А именно те са създавани така,че ПО НАЧИНА,по който тези образи възникват,В ТЯХ СЕ КРИЯТ ТАКА ДА СЕ КАЖЕ СИЛИ ЗА БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.Когато наблюдаваме Ангелите при тази тяхна работа - колко и странно да звучи това,но трябва да го изразя така – когато наблюдаваме Ангелите при тази тяхна работа,те имат в тази тяхна работа едно напълно определено намерение ЗА БЪДЕЩЕТО СОЦИАЛНО УСТРОЙСТВО на човешкия живот на Земята;И ТЕ ИСКАТ ДА СЪЗДАВАТ ТАКИВА ОБРАЗИ В АСТРАЛНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА,КОИТО ЩЕ ПРО ИЗВЕДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СОЦИАЛНИ СЪСТОЯНИЯ В СЪВМЕСТНИЯ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ НА БЪДЕЩЕТО.
Хората могат да се опълчват срещу това да признаят,че Ангелите искат да развият в тях ИДЕАЛИ НА БЪДЕЩЕТО;НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО,ТОВА Е ТАКАВА ИМЕННО ПРИ ТОВА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗИТЕ ОТ АНГЕЛИТЕ ДЕЙСТВУВАТ ЕДИН НАПЪЛНО ОПРЕДЕЛЕН ПРИНЦИП:ДЕЙСТВУВА ПРИНЦИПЪТ,ЧЕ В БЪДЕЩЕ НИКОЙ ЧОВЕК НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПОКОЙ В НАСЛАДАТА НА ЩАСТИЕТО,КОГАТО ДРУГИ ХОРА КРАЙ НЕГО СА НЕЩАСТНИ. В тези образи царува определен импулс НА НАЙ- АБСОЛЮТНОТО БРАТСТВО,НА НАЙ-АБСОЛЮТНАТА ЕДИН НОСТ НА ЧОВЕШКИЯ РОД – ПРАВИЛНО РАЗБРАНО БРАТСТВО – ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.Това е едното,едната гледна точка,по която ние виждаме,че Ангелите създават обра зите в човешкото астрално тяло.
Но съществува още един ВТОРИ ИМПУЛС,според който работят тези Ангели;А ТОЗИ ИМПУЛС Е;ТЕ ПРЕ СЛЕДВАТ САМО ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕРЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ СОЦИАЛЕН ЖИВОТ,А ПРЕСЛЕДВАТ СЪЩО/16/ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕРЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША,ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА,ЧРЕЗ ОБРАЗИТЕ КОИТО ОТПЕЧАТВАТ

В АСТРАЛНОТО ТЯЛО,АНГЕЛИТЕ ПРЕСЛЕДВАТ ЦЕЛТА:В БЪДЕЩЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ДА ВИЖДА ВЪВ ВСЕКИ ДРУГ ЧОВЕК НЕЩО СКРИТО В НЕГО БОЖЕСТВЕНО.СЛЕДОВАТЕЛНО,вземете си добра забележка,обични прияте ли:СПОРЕД НАМЕРЕНИЕТО,КОЕТО Е ВЛОЖЕНО В РАБОТАТА НА АНГЕЛИТЕ,НЕЩАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЕНЯТ.Те трябва да се изменят така, че да не разглеждаме така да се каже човека като едно по-високо развито животно само според неговите физически качества,нито в теорията,нито в практиката,А ДА ЗА СТАВАМЕ ПРЕД ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК С НАПЪЛНО РАЗВИТОТО ЧУВСТВО:В ЧОВЕКА СЕ ЯВЯВА НЕЩО, КОЕТО СЕ ИЗЯВЯВА ОТ БОЖЕСТВЕНАТА ОСНОВА НА СВЕТА,ИЗЯВЯВА СЕ ЧРЕЗ ПЛЪТТА И КРЪВТА. ДА СХВАЩАМЕ ЧОВЕКА КАТО ОБРАЗ, КОЙТО СЕ ИЗЯВЯВА ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ,ДА ГО СХВАЩАМЕ ТАКА КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-СЕРИОЗНО, КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-СИЛНО,КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО С ПО-ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ,ТОВА ВЛАГАТ АНГЕЛИТЕ В ОБРАЗИТЕ,КОИТО ТЕ СЪЗДАВАТ В ЧОВЕШКОТО АСТРАЛНО ТЯЛО.
Когато това се осъществи някога,то ще има едно съвсем определено ПОСЛЕДСТВИЕ.ВСЯКА СВОБОДНА РЕЛИ ГИОЗНОСТ,КОЯТО ЩЕ СЕ РАЗВИЕ В БЪДЕЩЕ СРЕД ЧОВЕЧЕСТВОТО,ЩЕ ПОЧИВА НА ТОВА,че в човекът ще се при знае,във ВСЕКИ ЧОВЕК ЩЕ СЕ ПРИЗНАЕ ОБРАЗА И ПОДОБИЕ ТО НА БОГА ПО ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛЕН НАЧИН В ПРА КТИКАТА НА ЖИВОТА,а не само на теория. Тогава не ще съществува вече никакво религиозно принужде ние,не ще има нужда да съществува никакво религиозно принуждение.Защото ТОГАВА СРЕЩАТА НА ЧОВЕ КА С ВСЕКИ ДРУГ ЧОВЕК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЕДНО РЕЛИГИОЗНО ДЕЙСТВИЕ,ЕДНО ТАЙНСТВО,И НИКОЙ НЕ ЩЕ ИМА НУЖДА ДА ПОДЪРЖА В ИЗПРАВНОСТ РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ ЧРЕЗ ЕДНА ОСОБЕНА ЦЪРКВА ,КОЯТО ИМА СВОИТЕ ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА НА ФИЗИЧЕСКОТО ПОЛЕ.КОГАТО ЦЪРКВАТА ЩЕ РАЗБИРА ПРАВИЛНО СА МАТА СЕБЕ СИ,ТЯ ЩЕ ИМА САМО ЕДНА ЦЕЛ:ДА НАПРАВИ СЕБЕ СИ НЕНУЖНА НА ФИЗИЧЕСКОТО ПОЛЕ,КАТО ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ БЪДЕ ПРЕВЪРНАТ В ИЗРАЗ НА СВРЪХСЕТИВНОТО.
Това е вложено в основата на импулсите,с които работят Ангелите:ДА РАЗЛЕЯТ ПЪЛНА СВОБОДА НА РЕЛИГИ
ОЗЕН ЖИВОТ ВЪРХУ ХОРАТА.
И на основата на работата на Ангелите в човешкото астрално тяло стои и НЕЩО ТРЕТО :ДА ДАДАТ НА ЧОВЕКА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СТИГНЕ ДО ДУХА ЧРЕЗ МИСЛЕНЕТО,ДА ПРЕМИНЕ ЧРЕЗ МИСЛЕНЕТО ПРОПАСТТА И ДА СТИГНЕ ДО ЖИВЕЕНЕ В ДУХОВНОТО.
ДУХОВНАТА НАУКА ЗА ДУХА,РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА ЗА ДУШАТА/17/,БРАТСТВО ЗА ТЕЛАТА -,това звучи като една мирова музика през работата на Ангелите в човешките астрални тела.Нужно е само,бих могъл да кажа,човек да издигне,ДА ПОВДИГНЕ СВОЕТО СЪЗНАНИЕ ДО ОПРЕДЕЛЕН ДРУГ СЛОЙ,ТОГАВА ТОЙ ЩЕ СЕ ПОЧУ ВСТВУВА ПРЕНЕСЕН В ТОВА ЧУДНО МЯСТО,В ТОВА ЧУДНО РАБОТНО МЯСТО НА АНГЕЛИТЕ В ЧОВЕШКОТО АСТ РАЛНО ТЯЛО.
Сега работата стои така,че ние живеем в епохата на Съзнателната душа – и в тази епоха на Съзнателната душа Ангелите вършат в астралното тяло на човека това,което току що разказах:ПОСТЕПЕННО ХОРАТА ТРЯ БВА ДА СТИГНАТ СЪЗНАТЕЛНО ДО СХВАЩАНЕТО НА ТОВА,КОЕТО АЗ ТОКУЩО РАЗКАЗАХ.Това е свързано с човешкото развитие.Как може човек да стигне до там,да каже нещо подобно,както това,което аз сега току що изказах?Къ де се намира така да се каже тази работа?
Днес тя може да бъде още намерена в СПЯЩИЯ ЧОВЕК.Ние я намираме в спящите състояния на хората от ЗАСПИВАНЕТО до СЪБУЖДАНЕТО:НИЕ Я НАМИРАМЕ СЪЩО И В БУДНИТЕ СПЯЩИ СЪСТОЯНИЯ.Аз често съм говорил за това,че хората,въпреки че са будни,те проспиват техния живот в най-важните случаи.И мога да Ви дам без съмнение не много радостното уверение,че когато днес минаваме съзнателно през живота,ние действително среща ме много,много спящи хора.Те оставят да става това,което става в света,без да се интересуват за него,без да ги е грижа за него,БЕЗ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НЕГО.Онова,което минава покрай тях като велики събития на света,то минава като онова,което става в града,минава покрай един спящ човек. .въпреки че привидно хората са будни.Но когато хората проспиват бидейки будни нещо такова особено,то гава се вижда,как в техните астрални тела – напълно независимо от това,което те искат или не искат да знаят – се извършва тази важна работа на Ангелите,за която Ви говорих.
Такива работи стават често пъти по начин,който ще изглежда твърде загадъчен,твърде парадоксален на хората.Някой е считан за напълно недостоен да вникне в една или друга връзка на духовния свят.Но в дей ствителност съответният човек не е нищо друго в това негово въплъщение,освен един сънливко,който проспива всичко,което става около него;ОБАЧЕ В НЕГОВОТО АСТРАЛНО ТЯЛО РАБОТИ АНГЕЛЪТ,ТОЗИ АНГЕЛ РАБОТИ ОТ ОБЩНОСТТА НА АНГЕЛИТЕ/18/ВЪРХУ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.Въпреки всичко неговото астрално тяло бива използувано и в това негово астрално тяло можем да наблюдаваме нещо подобно.
Но важното е,че това,което става по този начин,трябва да проникне В ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ.СЪЗНАТЕЛ НАТА ДУША ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОВДИГНАТА ДО ПРИЗНАВАНЕТО НА ОНОВА,КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО САМО ПО ТОЗИ НАЧИН.
Имайки предвид тези предпоставки,Вие ще разберете,обични приятели,когато сега ще насоча вниманието Ви върху това,че именно тази епоха на Съзнателната душа напира към едно съвсем определено събитие и че – понеже имаме работа със Съзнателната душа – ОТ ХОРАТА ЩЕ ЗАВИСИ,КАК ТОВА СЪБИТИЕ ЩЕ ПРОТЕЧЕ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО


Видите ли,събитието може да настъпи с едно столетие по-рано или по-късно,но всъщност то БИ ТРЯБВАЛО да дойде в областта на развитието на човечеството.И ние можем да охарактеризираме това събитие имен но така,като кажем:ХОРАТА ТРЯБВА ДА СТИГНАТ ЧИСТО СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША,ЧРЕЗ ТЯХНОТО СЪЗНАТЕЛНО МИСЛЕНЕ ДО ТАМ,ДА ВИЖДАТ,КАК РАБОТЯТ АНГЕЛИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,ЗА ДА ПОДГОТВЯТ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО Онова,което Духовната наука учи в тази област,трябва да стане практическа мъдрост на живота на хората:ТАКАВА ПРАКТИЧЕСКА МЪДРОСТ НА ЖИВОТА,ЧЕ ХОРАТА ДА МОГАТ ДА ИМАТ ТВЪРДОТО УБЕЖДЕНИЕ:ТЯХНО СОБСТВЕНО БЛАГО НА МЪДРОСТТА Е,КОГАТО ТЕ ПРИЗНАЯТ,ЧЕ АНГЕЛИТЕ ИСКАТ ТОВА,КОЕТО АЗ ОХАРЕКТЕРИЗИРАХ.
НО ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИБЛИЖАВАНЕТО ДО СВОЯТА СВОБОДА ЧОВЕШКИЯ РОД Е НАПРЕДНАЛ ТОЛКОВА МНОГО, ЧЕ ВЕЧЕ ЗАВИСИ ОТ САМИЯ ЧОВЕШКИ РОД,ДАЛИ ТОЙ ИСКА ДА ВЪРВИ КЪМ СЪОТВЕТНОТО СЪБИТИЯ В ЗАСПАЛО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ С ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ.Какво би значило:ДА ВЪРВИ С ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ КЪМ ТОВА СЪБИТИЕ? Видите,да върви с пълно съзнание към това събитие,това значи следното.Днес може да се изучава Духов ната наука.Когато освен това чове к прави всякакви медитации,когато той взема под внимание онова,кое то е дадено като практически упътване в една такава книга като”Как се добиват познания за висшите све тове”?,той подкрепя работата по-нататък.Но необходимото става вече тогава, когато човек научава Духов ната наука и Я РАЗБИРА СЪЗНАТЕЛНО ПРАВИЛНО.Без да усвои ясновидски способности,човек може да изуча ва днес/19/Духовната наука;ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СТОРИ ТОВА,АКО САМ НЕ СИ ПОСТАВЯ В ПЪТЯ ПРЕДРАЗ СЪДЪЦИ.И когато хората ще изучават все повече и повече Духовната наука,когато ще усвоят понятията и идеите,които са дадени в Духовната наука,те ще се пробудят до такава степен в тяхното съзнание,че опре делени събития не ще бъдат проспани,а ще минат СЪЗНАТЕЛНО покрай тях.
Можем да охарактеризираме още по-точно тези събития.Защото всъщност това,ДА ЗНАЕМ ,КАКВО ВЪРШИ АНГЕЛЪТ,Е САМО ПОДГОТОВКА.ГЛАВНОТО Е ИМЕННО,ЧЕ В ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ – КАКТО КАЗАХ,СПОРЕД ТОВА,КАК ХОРАТА ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ,ТОЗИ МОМЕНТ ЩЕ НАСТЪПИ ПО-РАНО ИЛИ ПО-КЪСНО,ИЛИ В НАЙ-ЛОШИЯ СЛУЧАЙ НЕ ЩЕ НАСТЪПИ НИКАК - ЧЕ В ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ ЩЕ НАСТЪПИ НЕЩО,А ТОВА,КОЕТО ТРЯБВА ДА НАСТЪПИ,Е ИМЕННО:ЧЕ АНГЕЛСКИЯТ СВЯТ ЩЕ ПО- КАЖЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕЩО ТРОИЧНО.
ПЪРВО:ТОЙ ЩЕ ПОКАЖЕ,КАК ЧОВЕК МОЖЕ ДА ОБХВАНЕ ПО-ДЪЛБОКАТА СТРАНА НА ЧОВЕШКАТА ПР ИРОДА С НЕГОВИТЕ НАЙ-НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЧОВЕШКИ ИНТЕРЕСИ.
Да,обични приятели,ще настъпи един момент,който хората не трябва да проспят,КОГАТО ХОРАТА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЧРЕЗ ТЕХНИЯ АНГЕЛ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ ЕДИН ПРОБУЖДАЩ ИМПУЛС,КОЙ ТО ЩЕ БЪДЕ НАСОЧЕН КЪМ ТОВА,ДА ПРОЯВИМ ЕДИН МНОГО ПО-ДЪЛБОК ИНТЕРЕС КЪМ ВСЕКИ ЧОВЕК,ОТКОЛКОТО СМЕ СКЛОННИ ДА ПРОЯВЯВАМЕ ДНЕС.Това повишение на интереса към нашите себеподобни не трябва да се разви само така субективно,но с един тласък,внезапно:КАТО ФАКТИЧЕСКИ НА ЧОВЕКА СЕ ВНУШАВА ОТ ДУХОВНАТА СТРАНА, ВДЪХВА МУ СЕ ОТ ДУХОВНАТА СТРАНА ОПРЕДЕЛЕНА ТАЙНА. . ЩО Е ДРУГИЯТ ЧОВЕК.С това аз разбирам нещо съвсем конкретно – не някакво теоретическо разсъждение – А ХОРАТА ЩЕ ИЗПИТВАТ НЕЩО,КОЕТО ЩЕ СЪБУДИ СЪВСЕМ ОСОБЕНО СОЦИАЛНИЯТ ЖИВОТ.
ВТОРОТО НЕЩО ЩЕ БЪДЕ,ЧЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ АНГЕЛЪТ ЩЕ ПОКАЖЕ НЕОПРОВЕРЖИМО НА ЧОВЕКА,ЧЕ ИЗВЪН ВСИЧКО ОСТАНАЛО ХРИСТОВИЯТ ИМПУЛС ЩЕ ОБУСЛОВИ ЗА ЧОВЕКА СЪЩО И ПЪЛНА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА,ЧЕ САМО ТОВА Е ИСТИНСКО ХРИСТИЯНСТВО,КОЕТО ПРАВИ ВЪЗМОЖНА АБСОЛЮТНА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА.
И ТРЕТОТО НЕЩО Е ИМЕННО НЕОПРОВЕРЖИМОТО ВНИКВАНЕ В ДУХОВНАТА ПРИРОДА НА СВЕТА.
Както казах,ТОВА СЪБИТИЕ трябва да настъпи така,че човешката Съзнателна душа да добие определено отношение към него/20/.Това предстои на човечеството в неговото развитие.ЗАЩОТО ВЪРХУ ТОВА РАБО ТИ АНГЕЛЪТ ЧРЕЗ НЕГОВИТЕ ОБРАЗИ В ЧОВЕШКОТО АСТРАЛ НО ТЯЛО.
А сега трябва да обърна вниманието Ви върху това,че събитието което предстои на човечеството,е ПОСТА ВЕНО ВЕЧЕ В ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ.Хората могат да пропуснат да направят някои неща.И мнозина днес про пускат много неща,които трябва да доведат до будното изживяване на горепосочения момент.
Но както знаете в развитието на света съществуват други същества,които имат интерес ДА ОТКЛОНЯТ ЧОВЕ КА ОТ НЕГОВИЯ ПЪТ;ТОВА СА АРИМАНИЧЕСКИТЕ И ЛУЦИФЕРИЧЕСКИТЕ СЪЩЕСТВА.Това,което току що казах,е вложено в божественото развитие на човека.Ако човек би се изоставил така на своята собствена природа,той би трябвало всъщност да дойде до виждането на това,което Ангелът развива в неговото астрално тяло;ОБАЧЕ ЛУЦИФЕРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ Е НАСОЧЕНО КЪМ ТОВА,ДА ОТКЛОНИ ЧОВЕКА ОТ ВНИКВА НЕТО В РАБОТАТА НА ЙЕРАРХИЯТА НА АНГЕЛИТЕ.И тези луциферически същества правят така,че те възпре пятствуват свободната воля на човека.ТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ВНЕСАТ ТЪМНИНА В УПРАЖНЯВАНЕТО НА СВОБОД НАТА ВОЛЯ НА ЧОВЕКА,като искат наистина да направят от него едно добро същество – от тази гледна точ ка,която сега засягам,Луцифер иска не- що добро за човека,Духовното,но той иска ДА ГО НАПРАВИ АВТО МАТИЧЕН,БЕЗ СВОБОДНА ВОЛЯ.според него човекът трябва да бъде поставен така да се каже автоматично в състоянието на ясновидство по добри принципи.,но ТОЙ ИСКА ДА ОТНЕМЕ НА ЧОВЕКА СВОБОДНАТА ВОЛЯ, ДА МУ ОТНЕМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ВЪРШИ ЗЛОТО.Луциферическите същества искат да го направят такъв,че


той да действува наистина от духа,НО КАТО ЕДНО ДУХОВНО КОПИЕ:ИМЕННО БЕЗ СВОБОДНА ВОЛЯ.Луцифе рическите същества искат да направят човека автоматичен.
Това е свързано с напълно определена тайна на развитието.Вие знаете,че луциферическите същества са същества останали на други степени на развитието,КОИТО ИСКАТ ДА ВНЕСАТ НЕЩО ЧУЖДО В НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ.Тези луциферически същества са високо заинтересувани,да обхванат човека така,че ТОЙ ДА НЕ СТИГНЕ ДО СВОБОДНАТА ВОЛЯ,защото те самите не са си извоювали свободна воля.Свободната воля може да бъде извоювана само на Земята;НО ТЕ НЕ ИСКАТ ДА ИМАТ НЕЩО ОБЩО СЪС ЗЕМЯТА,ИСКАТ ДА ИМАТ САМО САТУРНОВО,СЛЪНЧЕВО,ЛУННО РАЗВИТИЕ И ДА ОСТАНАТ ПРИ ТОВА РАЗВИТИЕ/21/,НЕ ИСКАТ ДА ИМ АТ НИЩО СЪС ЗЕМНОТО РАЗВИТИЕ.
Тези луциферически същества мразят така да се каже свободната воля на човека.Те действуват високо ду ховно,но действуват автоматично – това е извънредно важно – и искат да издигнат човека до тяхната висо та,до тяхната духовна висота.Те искат да го направят автоматичен,- да го направят духовен,но автомати чен.Чрез това от една страна би била създадена опасност,човекът да стане едно същество действуващо духовно-автоматично и ако той стане такова същество преждевременно,преди да функционира неговата пълна Съзнателна душа,той ще проспи онова откровение,което трябва да дойде и което аз охарактеризи рах по-горе.
Но също и АРИМАНИЧЕСКИТЕ СЪЩЕСТВА работят против това откровение.Те не се стремят към това,да на правят човека особено духовен,а към това,ДА УБИЯТ В ЧОВЕКА СЪЗНАНИЕТО ЗА НЕГОВАТА ДУХОВНОСТ.Те се стремят да създадат в човека възгледа,че той е само едно съвършено животно.В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ АРИМАН Е ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ НА МАТЕРИАЛИСТИЧНИЯ ДАРВИНИЗЪМ.Ариман е великия учител на цялата онази техническа и практичес ка деятелност сред Земното развитие,която не признава нищо друго освен външния достъпен за сетивата човешки живот,която иска да има само една обширна техника,за да може човекът да задоволява по един по-рафиниран начин същите потребности за ядене и пиене и другите свои нужди,които и животното задоволява.Да убият в човека, ДА ЗАТЪМНЯТ В НЕГО СЪЗНАНИЕТО,ЧЕ ТОЙ Е ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА,това се стремят да направят за Съзнателната душа,сиреч чрез всякакви рафинирани научни средства,ариманическите духове в нашата епоха.
В миналите епохи ариманическите духове не бяха имали никаква полза да затъмнят по този начин истина та за човека чрез теории.Защо?Още през време на Гръцко-латинската епоха,а още повече в по-древните епохи,когато човекът е притежавал още атавистичното ясновидство,притежавал е Духовни образи,Е БИЛО НАПЪЛНО БЕЗРАЗЛИЧНО,КАК ЧО ВЕКЪТ Е МИСЛЕЛ;ТОЙ ИМАШЕ ТОГАВА СВОИТЕ ОБРАЗИ:ЧРЕЗ ТЕЗИ ОБРАЗИ ТОЙ ВИЖДАШЕ В ДУХОВНИЯ СВЯТ.Това,което Ариман би му доставил относно неговото отношение към живот ни те,не би имало никакво значение за неговото поведение в живота.МИСЛЕНЕТО Е СТАНАЛО ВСЕСИЛНО – СТАНАЛО Е ВСЕСИЛНО В СВОЕТО БЕЗСИЛИЕ,БИХМЕ МОГЛИ ДА КАЖЕМ – ЕДВА В НАШАТА 5та СЛЕДАТЛАНТСКА ЕПОХА,ОТ 15то СТОЛЕТИЕ НАСАМ.Едва от онова време насам МИСЛЕНЕТО Е СПОСОБНО/22/ДА ВНЕСЕ СЪЗНАТЕ ЛНАТА ДУША В ДУХОВНАТА ОБЛАСТ,НО ЗАЕДНО С ТОВА СЪЩО;ДА Й ПОПРЕЧИ ДА ПРОНИКНЕ В ДУХОВНИЯ СВЯТ.Едва сега ние живеем времето, когато една теория,една наука отнемат по съзнателен начин на чове ка неговата божественост и неговата опитност ЗА БОЖЕСТВЕНОТО.ТОВА Е ВЪЗМОЖНО ИМЕННО В ЕПОХАТА НА СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША.Ето защо ариманическите духове се стремят да разпространят над хората такива учения,които затъмняват божествения произход на човека.
От привеждането на тези течения противопоставящи се на нормалното божествено развитие на човека може да се види,КАК ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА УСТРОИ СВОЯ ЖИВОТ,ЗА ДА НЕ ПРОСПИ ИМЕННО ТОВА,ЗА КОЕТО ГОВОРИХМЕ,КОЕТО ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ КАТО ЕДНО ОТКРОВЕНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.Иначе из никва една голяма опасност.И човекът трябва да бъде внимателен по отношение на тази опасност;ИНАЧЕ ВМЕСТО ПЪЛНО СЪС ЗНАЧЕНИЕ СЪБИТИЕ,КОЕТО ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕ МОЩНО В ДЕЙСТВИЕ В БЪДЕЩЕТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО РАЗВИТИЕ,ЩЕ НАСТЪПИ ОНОВА,КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪНРЕДНО ОПАСНО ЗА ТОВА ЗЕМНО РАЗВИТИЕ
Видите ли,определени духовни Същества постигат тяхното развитие ЧРЕЗ ЧОВЕКА,като човекът се развива заедно с тях.Ангелите,които развиват техните образи в човешкото астрално тяло,не развиват естествено тези образи като игра,а за да бъде постигнато нещо.Но тъй като това,което трябва да бъде постигнато, трябва да бъде постигнато именно сред земното човечество,цялата история би се превърнала в игра,ако хо рата,след като са постигнали Съзнателната душа,съзнателно не биха обърнали внимание на цялата тази работа.Цялата тази работа би се превърнала в игра!Ангелите биха водили само една игра в развитието на астралното тяло на човека!Само благодарение на факта,че това се осъществи в човечеството,то не ще бъде една игра,а нещо сериозно.
Обаче от това Вие можете да разберете,че при всички обстоятелства работата на Ангелите трябва да оста не нещо сериозно.Помислете само,какво би било това зад кулисите на съществуването,ако хората биха МОГЛИ ДА НАПРАВЯТ ОТ РАБОТАТА НА АНГЕЛИТЕ ЕДНА ИГРА ПРОСТО ЧРЕЗ СВОЯТА ЗАСПАЛОСТ!
И ако все пак това се случи!Ако все пак земното човечество би постоянствувало да проспива важното ду

ховно събитие на откровението на бъдещето!Ако човечеството би проспало например средната част – ВЪПРОСА ОТНАСЯЩ СЕ ЗА СВОБОДАТА НА РЕЛИГИЯТА – ако то би проспало повторението на Тайната на Голгота на етерното поле/23/,за кое то аз често говорих,ако то би проспало новото явяване на етерния Христос,или би проспало другите неща,тогава това,което трябва да бъде постигнато с образите в астрал ното тяло на човека,би било преследвано от Ангелите по един друг път.И ТОВА,КОЕТО ХОРАТА НЕ ЩЕ ПОЗ ВОЛЯТ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО В ТЯХНОТО АСТРАЛНО ТЯЛО,като останат будни,то би било преследвано в такъв случай чрез това,че Ангелите ще се стремят да осъществят техните намерения ЧРЕЗ СПЯЩИТЕ ЧОВЕ ШКИ ТЕЛА.СЛЕДОВАТЕЛНО това, което хората биха проспали в будното състояние и поради това Ангелите не ще могат да го постигнат,то би било постигнато с помощта на ЛЕЖАЩИТЕ В ЛЕГЛОТО ЧОВЕШКИ ФИЗИ ЧЕСКИ И ЕТЕРНИ ТЕЛА ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СЪНЯ.ТАМ БИХА БИЛИ ПОТЪРСЕНИ СИЛИТЕ,ЗА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ТОВА,КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО С БУДНИЯ ЧОВЕК,КОГАТО БУДНИТЕ ДУШИ СЕ НАМИРАТ В ЕТЕРНОТО И ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО.Това ще бъде постигнато със спящите етерни и физически тела,ако хората, които би трябвало да бъдат будни,ще се намират тогава в спящо състояние,навън с техния АЗ и с тяхното астрално тяло.
ТАЗИ Е ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ ЗА ЕПОХАТА НА СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША.Това онова събитие,което все още би могло да се изпълни,ако хората не биха се обърнали към духовен живот преди началото на 3то хилядоле тие.Както е известно 3то хилядолетие ще започне с годината 2000.Все още би могло да се случи,щото – вместо с будния човек – да трябва да бъде постигнато със спящите тела на човека това,което трябва да бъде постигнато за Ангелите чрез тяхната работа:АНГЕЛИТЕ ДА ТРЯБВА ДА ИЗНЕСАТ ЦЯЛАТА РАБОТА ОТ АСТРАЛНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА И ДА Я ПОТОПАЯТ В ЕТЕРНОТО ТЯЛО,ЗА ДА МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ТЯХНАТА ЦЕЛ.ОБАЧЕ ЧОВЕКЪТ НЕ БИ УЧАСТВУВАЛ ВЪВ ВСИЧКО ТОВА!Така то трябва да се осъществи в етерното тяло ,ако човекът не участвува съзнателно в него!Защото ако човекът би присъствувал в БУДНОТО състояние, той би възпрепятствувал неговото осъществяване.Сега аз развих пред Вас общата идея върху този въпрос. Но какво би настъпило с то-ва,че АНГЕЛИТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИЗВЪРШАТ ЕДНА ТАКАВА РАБОТА БЕЗ ЧОВЕКЪТ ДА ПРИСЪСТВУВА,ДА Я ИЗВЪРШАТ В ЕТЕРНИТЕ ТЕЛА НА ХОРАТА И ВЪВ ФИЗИЧЕСКИТЕ ТЕЛА НА ХОРАТА,КОГА ТО ТЕ СПЯТ?
Обични приятели,с това в човешкото развитие би настъпило неминуемо нещо ТРОИЧНО: ПЪРВО В СПЯЩИ ТЕ ЧОВЕШКИ ТЕЛА – ДОКАТО ЧОВЕКЪТ СПИ ИМЕННО,БЕЗ ДА ПРИСЪСТВУВА ТАМ СЪС СВОЯ АЗ И СЪС СВОЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО – БИ БИЛО СЪЗДАДЕНО НЕЩО,КОЕТО СЛЕД ТОВА ТОЙ ЩЕ НАМЕРИ – НЕ ЧРЕЗ СВОБОДА,А ЩЕ ГО НАМЕРИ,КОГАТО СЕ СЪБУДИ СУТРИН:ТОЙ ВИНАГИ ЩЕ ГО НАМИРА. .ТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИНСТИНКТ ВМЕСТО В СЪЗНАНИЕ НА СВОБОДАТА,НО ЧРЕЗ ТОВА ТО ЩЕ СТАНЕ ОПАСНО И ВРЕДНО.И наистина ще има опасност определени ИНСТИКТИВНИ ПОЗНАНИЯ да станат вредни,които познания трябва да дойдат в човеш ката природа и които са свързани с тайната на раждането и на зачатието,с целия полов живот. . ако би се явила опасността,за която аз говорих:ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ АНГЕЛИ,КОИТО ТОГАВА САМИ БИХА ИЗПИТАЛИ ОПРЕ ДЕЛЕНО ВНИМАНИЕ,ЗА КОЕТО НЕ МОГА ДА ГОВОРЯ,ЗАЩОТО ТОВА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ ОНЕЗИ ВИСШИ ТАЙНИ НА НАУКАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО,ЗА КОИТО ДНЕС НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ.Но ние можем да кажем:ТОВА,КОЕТО СТАВА СРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,БИ СЕ СЪСТОЯЛО В ТОВА,ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТИНКТИ ВЪРХУ ПОЛОВИЯ ЖИВОТ И ВЪРХУ СЪЩНОСТТА НА ПОЛОВИТЕ БИХА СЕ ЯВИЛИ – ВМЕСТО В ЯСНО,БУДНО СЪЗНАНИЕ И ПО ЕДИН ПОЛЕЗЕН НАЧИН – ТЕЗИ ИНСТНКТИ БИХА СЕ ЯВИЛИ ТОГАВА ПО ЕДИН ВРЕДЕН НАЧИН,ПО ЕДИН РАЗРУШИТЕЛЕН НАЧИН;КОИТО НЕ ЩЕ ОЗАНАЧАВАТ САМО ЗАБЛУЖДЕНИЯ,А ТЕ БИХА ПРЕМИНАЛИ В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ И БИХА ПРИЕЛИ И СЪЗДАЛИ ФОРМИ,УСТРОЙСТВА В СОЦИАЛ НИЯ ЖИВОТ;ПРЕДИ ВСИЧКО ТЕ БИХА ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАЛИ ХОРАТА – ЧРЕЗ ТОВА,КОЕТО ТОГАВА БИ ДОШЛО В ТЯХНАТА КРЪВ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОЛОВИЯ ЖИВОТ – ДА НЕ МОГАТ ДА РАЗВИЯТ НИКАКВО БРАТСТВО НА ЗЕМЯТА,А ПОСТОЯННО ДА СЕ ОПЪЛЧВАТ ПРОТИВ БРАТСТВОТО.Но това би било инстинкт.СЛЕДОВАТЕЛНО идва решаващият момент,когато може да се отиде надясно. .,но тогава тря бва да се бди – или да се отиде наляво. .тогава може да се спи:ОБАЧЕ ЩЕ СЕ ЯВЯТ ИНСТИНКТИ,КОИТО ЩЕ БЪДАТ УЖАСНИ!
Какво ще кажат тогава представителите на естествените науки,когато ще се явят такива инстинкти?Да, представителите на естествените науки ще кажат:ТОВА Е ЕДНА ПРИРОДНА НЕОБХОДИМОСТ.ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА ДОЙДЕ ТАКА,ТО Е ВЛОЖЕНО ИМЕННО В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
Чрез естествената наука не може да се обърне вниманието на хората върху такива неща!Защото от естест венонаучна гледна точка би било обяснимо,ако хората биха стана ли ангели,и би било също обяснимо,ако хората биха станали дяволи.И върху двете положения естествената наука може да каже същото:СЛЕДВА ЩОТО Е ПРОИЗЛЯЗЛО ОТ ПРЕДШЕСТВУВАЩОТО ГО. . ВЕЛИКАТА МЪДРОСТ НА ПРИЧИННИТЕ ОБЯСНЕНИЯ НА ПРИРОДАТА!ЕСТЕСТВЕНАТА НАУКА НЕ ЩЕ ЗАБЕЛЕЖИ НИЩО ОТ СЪБИТИЕТО,ЗА КОЕТО ВИ ГОВОРИХ;ЗАЩОТО ЕСТЕСТВЕНО,КОГАТО ЧРЕЗ ТЯХНИТЕ ПОЛОВИ ИНСТИНКТИ ХОРАТА БИХА СТАНАЛИ ПОЛУДЯВОЛИ,ТЯ ЩЕ СЧИТА ТОВА КАТО ЕДНА ПРИРОДНА НЕОБХОДИМОСТ.СЛЕДОВАТЕЛНО този въпрос не може да бъде обяснен чрез естествената наука;ЗАЩОТО КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧИ:ВСИЧКО Е ОБЯСНИМО СПОРЕ Д ЕСТЕСТВЕНАТА НАУКА.Такива неща могат да бъдат прозряни само в духовното познание,в свръхсетивно познание.Това е едното.
ВТОРОТО е,че от тази работа предизвикваща изменения за Ангелите ще следва и нещо второ за човечест вото:ИНСТИНКТИВНОТО ПОЗНАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА, - НО ЕДНО ВРЕДНО ПОЗНАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА!
ВСИЧКО,КОЕТО Е СВЪРЗАНО С МЕДИЦИНАТА,ЩЕ ИЗПИТА В МАТЕРИАЛИСТИЧЕН СМИСЪЛ ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМО ПООЩРЕНИЕ;ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМО ПОВДИГАНЕ.Хората ще се домогнат инстинктивно до разбирания в лече бната сила на определени вещества и на определени действия - чрез това ще се причини извънредно голя ма вреда.Но те ще нарекат вредата нещо полезно.Те ще ЛЕКУВАТ БОЛЕСТТА,обични приятели,защото ще видят,че с това навлизат в едно действие,КОЕТО ЩЕ ИМА ХАРЕСВА.На хората просто ще им се харесва оно ва,което в определена насока ще ги доведе до едно нездраво състояние.СЛЕДОВАТЕЛНО ще бъде повишено познанието на лечебната сила на определени процеси,на определени действия,но това познание ще навле зе в един твърде опасен път.Защото преди всичко хората ще узнаят чрез определени инстинкти,какво ПРЕДИЗВИКВАТ ЗА БОЛЕСТИТЕ определени вещества и определени действия.И те ще могат по един НАПЪЛ НО ЕГОИСТИЧЕН НАЧИН ДА ПРОИЗВЕЖДАТ БОЛЕСТИ ИЛИ ДА НЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ.
ТРЕТОТО НЕЩО,КОЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ,ЩЕ БЪДЕ:ХОРАТА ЩЕ ПОЗНАЯТ НАПЪЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ ,ЧРЕЗ КОИТО,БИХ МОГЪЛ ДА КАЖА,БЛАГОДАРЕНИЕ САМО НА СЪВСЕМ ЛЕКИ ПОДТИЦИ ЧРЕЗ ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРЕПТЕНИЯ – ЩЕ МОГАТ ДА РАЗВЪРЖАТ В СВЕТА ГОЛЕМИ МАШИННИ СИЛИ.Те ще познаят по този начин определено духовно направление на машините,на механическите уреди инстинктивно – и цяла та техника ще навлезе в един хаотичен път.НО ТОЗИ ХАОТИЧЕН ПЪТ ЩЕ СЛУЖИ МНОГО ДОБРЕ И ЩЕ СЕ ХАРЕ СА МНОГО НА ЕГОИЗМА НА ХОРАТА.
Това,обични приятели,е една малка част от разбирането на развитието на съществуването,една малка част от схващането на живота,което всъщност може да се оцени добре само онзи,който прозира,как едно неду ховно схващане на живота съвсем не може да стигне до изяснение на нещата.Когато някога би дошла една вредна за човечество то медицина,едно ужасно заблуждение на половите инстинкти,една ужасна система в използуването на механиката в света,в използуването на природните сили чрез духовни сили,ТОГАВА ед но недуховно схващане на живото,един НЕДУХОВЕН СВЕТОГЛЕД НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОЗРЕ ВСИЧКО ТОВА,ТОЙ НЕ БИ ВИДЯЛ,КАК ХОРАТА СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПРАВИЯ ПЪТ И СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ. . .КАКТО СПЯЩИЯТ,ДОКАТО ТОЙ СПИ,НЕ МОЖЕ ДА ВИЖДА,КОГАТО КРАДЕЦЪ Т ИДВА БЛИЗО ДО НЕГО И ИСКА ДА ГО ОБЕРЕ,- а всичко става без той да усети нещо -, той го вижда едва по-късно,когато се събужда,така и недуховното схващане на живота и на света не би прозряло нищо от това,което действително би станало поради горните причини. То най-много би го забелязало когато се събуди,но ТОГАВА ТОВА СЪБУЖДАНЕ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ЛОШО ЗА ЧО ВЕКА!Иначе това схващане би се любувало на своето инстинктивно разширение на познанието в областта на лечебните сили на определени процеси и на определени вещества,би изпитало наслада в преследването на определени действия на половите инстинкти,би величаело това заблуждение като едно особено високо постижение на свръхчовечеството,на безпредразсъдъчността,на безпристрастието!ГРОЗНО БИ СТАНАЛО КРАСИВО И КРАСИВОТО ГРОЗНО В ОПРЕДЕЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ХОРАТА НЕ БИХА ЗАБЕЛЯЗАЛИ НИЩО ОТ ТОВА, защото те биха считали всичко това за една природна необходимост.Но то ще бъде едно заблуждение, едно отклонение от този път,който е предписан на самото човешко същество в човечеството.
Аз вярвам,обични приятели,че когато човек е добил едно чувство за това,как Духовната наука прониква в начина на мислене,чувствуване и постъпване на хората,той може също да посочи също СЕРИОЗНОСТТА за такива истини,която бе изнесена днес.И от тази истина той може да черпи това,което трябва всъщност да бъде черпено от всяка Духовна наука:ДА ПРИЗНАЕ В ТАЗИ ДУХОВНА НАУКА ОПРЕДЕЛЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ,ОПРЕ ДЕЛЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИВОТА.Където и да се намираме,обични приятели,каквото и да имаме да вършим в света,ВАЖНОТО Е ДА МОЖЕМ ДА ХРАНИМ МИСЪЛТА:НАШЕТО ДЕЙСТВИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ /27/ПРОПИТО И ОЗАРЕНО ОТ НАШЕТО АНТРОПОСОФСКО СЪЗНАНИЕ.Тогава ние допринасяме нещо за това, щото човечеството да върви в правилния смисъл напред в своето развитие.
Човек се заблуждава напълно,когато вярва,че истинската Духовна наука,разбрана сериозно и достойно, може да го отклони от практическата интензивна работа и живота. Истинската Духовна наука прави чове ка именно да бъде буден,- да бъде буден по от- ношение на такива неща,каквито аз изнесох.Обични прия тели,може да бъде зададен въпросът:НИМА ВСЪЩНОСТ БУДНИЯТ ЖИВОТ Е ВРЕДЕН ЗА СЪНЯ?Ако искаме да изберем сравнението,че проглеждането в духовния свят е едно по-нататъшно пробуждане по отношение на обикновената будност,както обикновената будност е едно пробуждане по отношение на съня,тогава, за да разберем сравнението,ние можем също да зададем въпроса: МОЖЕ ЛИ НЯКОГА БУДНИЯТ ЖИВОТ ДА БЪДЕ ВРЕДЕН ЗА СЪНЯ?Когато той не е порядъчен!Ко- гато някой прекарва порядъчно будния живот,той ще има също един здрав сън,а когато някой прекарва будния живот задрямано или лениво или удобно,без да рабо ти,тогава също и неговия сън ще бъде нездрав.Така е също и по отношение на живота,който ние усвоява ме като БУДЕН ЖИВОТ чрез ДУХОВНАТА НАУКА.Когато чрез Духовната наука създаваме в нас едно порядъ

чно отношение към духовния свят,тогава – също както пр и здравия буден живот се регулира и сънят – чрез това правилно отношение към духовния свят се насочва в правилни пътища също и интересът към обикновения сетивен живот.
Който наблюдава живота в нашето време,той трябва сам да спи,когато вниманието му е насочена върху различни неща.Как се перчеха хората с тяхната практика на живота,особено през последните десетиле тия:НАЙ-ПОСЛЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТЕ ДОВЕДОХА НЕЩАТА ДО ТАМ,ЧЕ ОНЕЗИ,КОИТО НАЙ-МНОГО ПРЕЗИРАТ ИДЕЙНОТО,ДУХОВНОТО,ЗАСТАНАХА НАВСЯКЪДЕ НА РЪКОВОДНИТЕ МЕСТА.И хората можеха да дек ламират за практиката на този живот,докато не доведоха човечеството в пропастта.Сега именно някои започнаха да грачат – но по-голяма част от тези,които правят това,го правят инстинктивно -: ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ЕДНО НОВО ВРЕМЕ,ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ ВСЯКАВИ НОВИ ИДЕАЛИ! – Но това е едно грачене.И ако рабо тите,ако нещата бяха настъпили инстинктивно,безсъзнател но вживяване на хората в/28/Духовната наука,те биха довели по-скоро до разложение на това,което трябва да бъде изживяно в будно състояние,от колкото до един благотворен преход в развитието.Който днес декламира пред хората със същите думи,с които те отдавна са свикнали, той ще намери понякога известно одобрение.Обаче ХОРАТА ТРЯБВА ДА ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ДА МОГАТ ДА СЛУШАТ ДРУГИ ДУМИ,ДРУГИ ОБРЪЩЕНИЯ,ЗА ДА МОЖЕ ОТ ХАОСА ДА ИЗНИКНЕ ЕДИН НОВ СОЦИАЛЕН КОСМОС.
Когато в дадена епоха хората,които би трябвало да бъдат будни,пропускат да бъдат будни,и не откриват това,което действително би трябвало да стане,тогава въобще не става нищо действително,а призракът на предидущата епоха броди навсякъде,- така както в много религиозни общности днес просто бродят приз раците на миналото и така както например в нашия юридически живот още броди многократно призракът на древния Рим.Именно в това отношение ДУХОВНАТА НАУКА БИ ТРЯБВАЛО ДА НАПРАВИ ЧОВЕКА СВО БОДЕН В ЕПОХАТА НА СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША,ДА ГО ВЪВЕДЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО В НАБЛЮДЕНИЕТО НА ЕДИН ДУ ХОВЕН ФАКТ:КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО? – Да се говори отвлечено върху Ангелите,това може да бъде най-много едно начало;ПРОГРЕСЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТ ЧРЕЗ ТОВА,ЧЕ НИЕ ГОВОРИМ КОНКРЕТНО,т.е.ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШАТА ОПРЕДЕЛЕНА ЕПОХА ДА ОТГОВОРИМ НА НАЙ-БЛИЗКИЯ ВЪПРОС,КОЙТО НИ ЗАСЯГА.Този въпрос ни засяга,защото в нашето астрално тяло Ангелът просто тъче образи,тези образи трябва да донесат нашето развитие в бъдещето и това развитие трябва да бъде произведено чрез СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША.Ако не бихме имали Съзнателната душа,тогава нямаше нужда да се грижим,тогава вече биха се явили други духове,други йерархии,за да произведат това,което Ангелът тъче.Но тъй като ние трябва да развием Съзнателната душа,не се явяват никакви други духове,които да осъществят това,което Ангелът тъче.
Естествено други Ангели са тъкали през Египетската епоха.Но скоро са се явили дру ги духове,и за човека бе затъмнено това,именно чрез атавистичното ясновидско съзнание.СЛЕДОВАТЕЛНО,поради това,че хората виждаха това в тяхното атавистично ясновидство,те изтъкаха едно було,ЕДНО ТЪМНО БУЛО НАД ОБРАЗИТЕ. НО СЕГА ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА ПОВДИГНЕ,ДА ОТКРИЕ ТОВА БУЛО.Ето защо/29/той не трябва да проспи онова, което внася в неговия съзнателен живот в епохата,която ще приключи преди 3то хилядолетие.Нека не взе маме от антропософски ориентираната Духовна наука само всякакви учения,нека вземем СЪЩО И НАМЕРЕ НИЯ,РЕШЕНИЯ!И те ще ни дадат сили да бъдем будни хора.Ние можем да си създадем навика,обични приятели,да бъдем будни хора.Ние можем да обръщаме внимание на някои нещо.МОЖЕМ ДА ЗАПОЧНЕМ ВЕДНЪЖ С БУДНОСТТА,МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ОТКРИТИЕТО,ЧЕ ВСЪЩНОСТ НЕ МИНАВА НИТО ЕДИН ДЕН,В КОЙТО С НАШИЯ ЖИВОТ ДА НЕ СТАВА НЯКАКВО ЧУДО.Можем да обърнем това изречение,което за сега изказах.Можем да кажем:КОГАТО В НЯКОЙ ДЕН НЕ ОТКРИЕМ НИКАКВО ЧУДО В НАШИЯ ЖИВОТ,НИЕ САМО СМЕ ИЗГУБИЛИ ОТ ПОГЛЕДА ТОВА ЧУДО.Опитайте се да обгърнете с поглед вечерта Вашия живот Вие ще откриете в него едно малко или голямо или средно събитие,за което ще може- те да си кажете:ТОВА СЪБИТИЕ Е НАСТЪПИЛО ТВЪРДЕ СТРАННО,ТВЪРДЕ ЧУДНО В МОЯ ЖИВОТ, СТАНАЛО Е ПО СЪВСЕМ ЗАБЕЛЕЖИТЕ ЛЕН НАЧИН.Можете да постигнете това,когато мислите достатъчно обхватно,когато ОБГЪРНЕТЕ САМО ВРЪЗ КИТЕ НА ЖИВОТА С ПОГЛЕДА НА ДУШАТА. Но това не се върши в обикновения живот,защото обикновено хората не се питат:КАКВО Е БИЛО НАПРИМЕР ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАНО ЧРЕЗ ЕДНО СЪБИТИЕ?
В повечето случаи ние не се интересуваме от нещата,които са били възпрепятствувани,които,ако биха про менили из основи нашия живот.Зад тези неща,които са били отстранени от нашия живот по някакъв начин ,се крие извънредно много от това,което ни възпитава да бъдем будни хора.Какво би могло да ми се случи днес? – Когато си задавам всяка вечер този въпрос и след това разгледам отделните събития,които биха могли да произведат това или онова,с такива въпроси се свързват разглежданията на живота,които внасят будност в самовъзпитанието.А това е нещо,което може да състав лява едно начало,и което от само себе си води все по-нататък и по-нататък.Накрая то ни довежда до там,не само да се осведомим,какво значи в нашия живот,че например веднаж сме искали да излезем преди обед и че точно в този момент,точно в последния момент е дошъл някой човек,който ни е задържал ние се сърдим,че ни е задържал,но не запит

ваме/30/:КАКВО БИ МОГЛО ДА СЕ СЛУЧИ,АКО ДЕЙСТВИТЕЛНО БИХМЕ ИЗЛЕЗЛИ В ОПРЕДЕЛЕНО ОТ НАС ВРЕМЕ, КАКТО СМЕ ЗАПЛАНУВАЛИ ТОВА?Какво се е променило тук?
Веднаж аз говорих вече тук по-подробно върху такива неща.От наблюдението на отрицателното в нашия живот,което обаче може да свидетелствува за пълното с мъдрост ръководство на нашия живот,до наблю дението на действуващия Ангел в нашето астрално тяло има един прав път,един много прав път и един сигурен път,по който можем да вървим.

Аватар
AlexV
Потребител
Потребител
Мнения: 111
Регистриран на: Сря Апр 16, 2003 21:14 pm
Местоположение: world wide web
Обратна връзка:

Мнение от AlexV »

Няма коментари ,явно на доста хора им се е видяла дълга темата , но ми стана интересно всъщност дали е започнало това пробуждане за което споменава Щайнер.Което би трябвало да започне с началото на третото хилядолетие или нещата ще се забават с 100 г. ,както се споменава...
НЕДУХОВЕН СВЕТОГЛЕД НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОЗРЕ ВСИЧКО ТОВА,ТОЙ НЕ БИ ВИДЯЛ,КАК ХОРАТА СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПРАВИЯ ПЪТ И СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ. . .КАКТО СПЯЩИЯТ,ДОКАТО ТОЙ СПИ,НЕ МОЖЕ ДА ВИЖДА,КОГАТО КРАДЕЦЪ Т ИДВА БЛИЗО ДО НЕГО И ИСКА ДА ГО ОБЕРЕ,- а всичко става без той да усети нещо -, той го вижда едва по-късно,когато се събужда,така и недуховното схващане на живота и на света не би прозряло нищо от това,което действително
От прочетеното разбирам ,че хората се е отклонили от верния път ... потдадени на ариманическите същества ,но в същото време обаче си мисля че е възможно това пробуждане да е започнало....

DeathLord
Старо куче медалист
Старо куче медалист
Мнения: 759
Регистриран на: Съб Юни 21, 2003 21:13 pm
skype: internalinfernal
Местоположение: Ст. Загора/Благоевград/София
Обратна връзка:

Мнение от DeathLord »

аз го прочетох .. просто не мога да го коментирам .. не съм достатъчно навътре в нещата че да си позволя коментар

Big_Brother
Потребител
Потребител
Мнения: 315
Регистриран на: Сря Ное 17, 2004 14:56 pm

Мнение от Big_Brother »

чувал съм за Рудолф Щайнер,той какъв е бил :?:

Аватар
lutar
Потребител
Потребител
Мнения: 374
Регистриран на: Съб Фев 07, 2004 20:20 pm
Обратна връзка:

Мнение от lutar »

Big_Brother написа:чувал съм за Рудолф Щайнер,той какъв е бил :?:
Ами много неща. Философ, учен, човек на изкуството.
Той е създателя на една нова наука науката за човешката душа "Антропософията"

Аватар
vnmilen
Начинаещ
Начинаещ
Мнения: 55
Регистриран на: Вто Мар 09, 2010 23:00 pm
skype: vnmilen
Обратна връзка:

Re: КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Мнение от vnmilen »

Само не разбрах какво е това "ангелът в моето астрално тяло". Нали тялото е мое? Какво ще прави някакъв ангел вътре? ;) Много ставаме, аааа, не ща така :D

С пожелания за приятен ден,
Милен Атанасов
Инфомационен портал за Новини, Снимки, Флаш игри, Вицове, Клипове и много други:
http://www.designbordeaux.com/bg/

Изображение

Аватар
vnmilen
Начинаещ
Начинаещ
Мнения: 55
Регистриран на: Вто Мар 09, 2010 23:00 pm
skype: vnmilen
Обратна връзка:

Re: КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Мнение от vnmilen »

"НЕДУХОВЕН СВЕТОГЛЕД НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОЗРЕ ВСИЧКО ТОВА,ТОЙ НЕ БИ ВИДЯЛ,КАК ХОРАТА СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПРАВИЯ ПЪТ И СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ. . ."

Това ми звучи като "Господ говори през мен, правете каквото аз ви казвам"...

Преди няколко дни гледах филма "Сезонът на вещиците" - много як филм, и там кръстоносците ги пращаха да се бият под предлога "бог говори през моите уста, бог ви казва да у*иете невер*иците". Първо Бог какво го дреме за някви там, какво да му пука, не го засяга пряко, кво му дреме. Второ, тия идеи са били за увеличаване на силата на някои страни, знаете историята.

Хубавото от Кръстоносните походи е че благодарение на тях са открили "тоалетната" :) Да, допреди това не е имало тоалетни и хората са ... насред улиците ("тъмните векове") и заради това се е развила "чумата" - поради микробите и инфекциите.

С пожелания за успешен ден,
Милен Атанасов
Инфомационен портал за Новини, Снимки, Флаш игри, Вицове, Клипове и много други:
http://www.designbordeaux.com/bg/

Изображение

Аватар
sawo
Site Admin
Site Admin
Мнения: 5796
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 10:33 am
skype: sawo_1337
Местоположение: ./
Обратна връзка:

Re: КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Мнение от sawo »

Щом не знаеш, какво е астpално тяло, най-добpе хубаво да попpочетеш, пpеди да коментиpаш във всяка тема в pаздела.

Аватар
lutar
Потребител
Потребител
Мнения: 374
Регистриран на: Съб Фев 07, 2004 20:20 pm
Обратна връзка:

Re: КАКВО ПРАВИ АНГЕЛЪТ В НАШЕТО АСТРАЛНО ТЯЛО?

Мнение от lutar »

Изказванията горе ми звучът като "Какво правят клетките в тялото ми , кои им дава право да праравят каквото и да било в моето тяло. Та нали това тяло си е мое." или "А в тялото ми имало енергия че какво прави тя в мен. Аз не съм се включвал в контакта."

В повечето случай "Ангелът" се представя като физическо тяло, както потребитяля споменава в средновековието хората доста са били ограничени и за това саим представяли невидимите СИЛИ като същества с човешки образ. Това се е правело заради умствената и интелектуална изостаналост на населениет.
СПРЕТЕ ДА НИ ТРОВИТЕ. УБИЙЦИ.

Публикувай отговор